Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Obligacji Plus

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją średnio i długoterminową (ponad 2 lata).

Całkowita wartość inwestycji w obligacje jest nie mniejsza niż 66% wartości aktywów subfunduszu. Pozostała część aktywów subfunduszu jest lokowana w inne dłużne papiery wartościowe, depozyty lub utrzymywana w formie w formie gotowki.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

20% – krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe
80% – obligacje

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 12.58 zł
Maksymalna cena nabycia: 12.52 zł
Min. cena odkupienia: 12.58 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.00 proc.
7 dni: 0.00 proc.
1 miesiąc: -0.16 proc.
12 miesięcy: 18.45 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: