Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją w średnim lub długim horyzoncie (3 do 5 lat).

Modelowy skład portfela:

  • 45% AIG South East Asia Fund
  • 22,5% AIG Emerging Markets Bond Fund
  • 22,5% AIG Global Bond Fund
  • 10% depozyty bankowe

Poprzez wyżej wymienione inwestycje, aktywa subfunduszu lokowane są do 50% w akcje spółek notowanych na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe emitowane na rynku globalnym oraz na rynkach lokalnych (ok. 25% to lokaty denominowane w USD, ok.10% w Euro). Średnio 30% aktywów to akcje regionu chińskiego: Chiny, Tajwan, Hongkong.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

45% AIG South East Asia Fund
22,5% AIG Emerging Markets Bond Fund
22,5% AIG Global Bond Fund
10% depozyty bankowe

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 9.98 zł
Maksymalna cena nabycia: 10.29 zł
Min. cena odkupienia: 9.98 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.50 proc.
7 dni: -2.44 proc.
1 miesiąc: -5.76 proc.
12 miesięcy: 8.36 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Oceń ten artykuł: