Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją w średnim lub długim horyzoncie (3 do 5 lat).

Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie jest większa niż 80% wartości aktywów subfunduszu, w tym inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie przekraczają 30% wartości aktywów subfunduszu.

Dla celów zarządzania bieżącą płynnością do 10% wartości aktywów może być inwestowanych w aktywa inne niż: akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz depozyty bankowe.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

50% – akcje
50% – papiery dłużne i depozyty bankowe

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 7.32 zł
Maksymalna cena nabycia: 7.47 zł
Min. cena odkupienia: 7.32 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.27 proc.
7 dni: -1.35 proc.
1 miesiąc: -2.79 proc.
12 miesięcy: 16.56 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Oceń ten artykuł: