Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją długoterminową (ponad 5 lat).

Aktywa Subfunduszu lokowane są w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Centralnej. Średnio 90% aktywów subfunduszu lokowanych jest głównie w akcje spółek notowanych na giełdach w Warszawie, Budapeszcie i Pradze. Pozostała część aktywów subfunduszu lokowana jest w krótkoterminowe papiery dłużne (głównie Czech, Polski i Węgier) oraz depozyty bankowe.

 

 

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

90% – akcje
10% – gotówka, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 9.38 zł
Maksymalna cena nabycia: 9.77 zł
Min. cena odkupienia: 9.38 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.32 proc.
7 dni: -2.80 proc.
1 miesiąc: -7.95 proc.
12 miesięcy: 29.56 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Oceń ten artykuł: