Wielu polskich inwestorów samodzielnie zarządza swoimi aktywami

Wielu polskich inwestorów samodzielnie zarządza swoimi aktywami

Wielu polskich inwestorów samodzielnie zarządza swoimi aktywami

43% ankietowanych w najnowszym badaniu eToro przeprowadzonym na rynku polskim, samodzielnie zarządza swoimi inwestycjami. Mniej niż 5% korzysta z usług TFI lub doradcy finansowego.
43% respondentów przyznaje, że samodzielnie zarządza swoimi inwestycjami, a 7% łączy inwestycje zarządzane samodzielnie z tymi zarządzanymi przez profesjonalistów. 14% nie inwestuje obecnie wcale, ale chciałoby poszerzyć swoją wiedzę za zakresu inwestowania. 5% korzysta z usług TFI lub doradcy finansowego. 11% uważa swój dom za główną inwestycje, a 3% wyznaje, że emerytura stanowi ich jedyny produkt inwestycyjny.

Wydaje się, że zainteresowanie inwestowaniem w zagraniczne aktywa ulega konsolidacji. Ponad połowa respondentów planuje utrzymać lub zwiększyć poziom inwestycji w aktywa zagraniczne w nadchodzącym roku, a tylko 18% planuje zmniejszyć swoje inwestycje w tym zakresie.

“Polacy myślą ekonomiczne, bo samodzielne inwestowanie to najbardziej opłacalny sposób budowania portfela inwestycyjnego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak poradzą sobie nasze inwestycje, ponieważ nie potrafimy przewidzieć przyszłości, ale wiemy, jakie opłaty będziemy ponosić na co dzień. Inwestowanie to sposób na pomnażanie swoich zasobów, ale też pomoc w finansowaniu tych rachunków. W przypadku niektórych form inwestowania, np. za pośrednictwem zarządzanych funduszy, możemy zapłacić prowizję wynoszącą nawet kilka procent zdeponowanych środków, a także opłaty za zarządzanie, co może obniżyć nasz zysk z 10-letniej inwestycji nawet o 1/3. Jednak inne formy, takie jak platformy, które zapewniają opcję bez prowizji, pozwalają inwestorom zaoszczędzić na opłatach i zainwestować przy niższych kosztach początkowych, dzięki czemu są tańsze.” – powiedział Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.
Ponad połowa respondentów posiada środki zdeponowane na własnych rachunkach inwestycyjnych: 20% na jednym rachunku, 12% na dwóch, a kolejne 20% ma cztery lub więcej rachunków, którymi samodzielnie zarządza.

Większość respondentów ma długofalową perspektywę inwestycyjną, zamiast aktywnych działań bieżących: tylko 18% respondentów aktywnie handluje co najmniej raz na trzy miesiące. 9% robi to co najmniej dwa razy, a 5% co najmniej trzy razy na kwartał. Połowa aktywnie handluje rzadziej niż co trzy miesiące.
Pod względem klas aktywów 32% respondentów inwestuje w nieruchomości. 18% posiada kryptowaluty, 15% towary i 12% akcje. Waluty posiada 8% badanych, a obligacje 6%. Fundusze inwestycyjne wybiera 3%. Najmniej popularne są ETF-y, w które zainwestowało tylko 3% respondentów.

“Fundusze ETF cały czas są w Polsce mało popularne. A szkoda, bo to najtańszy i najwygodniejszy sposób na zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane mniej doświadczonym inwestorom” – dodaje Majtkowski.

Połowa badanych nie posiada samodzielnie zarządzanych rachunków inwestycyjnych dla aktywów krajowych, międzynarodowych lub mieszanych. 17% posiada jedno takie konto, 11% dwa, a zaledwie 7% trzy rachunki. Łącznie 14% respondentów posiada cztery lub więcej kont.

 

Źródło: eToro

Oceń ten artykuł: