Potęga małych zwycięstw, czyli reguła postępu

Potęga małych zwycięstw, czyli reguła postępu

[07.10.2016] Wciąż poszukujemy skutecznych narzędzi, sposobów i odpowiedzi na pytanie, jak wyzwalać potencjał, zaangażowanie i skutecznie wpływać na motywację pracowników.

Dla menedżerów inspiracją w obszarze aktywizowania są badania dr Amabile, pokazujące, że kluczowy w pracy jest postęp. Dlaczego? Osiąganie postępów w istotnej pracy jest zasadniczym czynnikiem, który poprawia stan emocjonalny i motywację pracownika. Niewielu menedżerów zdaje sobie sprawę z potęgi tego mechanizmu. Jeśli jesteś menedżerem, reguła postępu jasno wskaże ci, na czym powinieneś skupić swoje wysiłki. Da ci realny wpływ na dobre samopoczucie twoich podwładnych i ich motywację.

Pamiętaj, że ty sam możesz ułatwić osiąganie wyników i wpływać na wzrost zaangażowania pracowników. Jeżeli chcesz skutecznie zarządzać ludźmi i ich aktywnością, musisz wiedzieć, jakie "katalizatory" i "odżywki" ułatwiają osiąganie postępów. Możesz jednak również utrudniać swoim pracownikom osiąganie celów, dlatego uważaj na "inhibitory" i "toksyny".

"Katalizatory" i "inhibitory" to działania, które bezpośrednio wpływają na naszą pracę. "Katalizatory" ułatwiaja? prace?. Nalez?ą do nich: wyznaczanie konkretnych celo?w, przyznawanie pracownikom autonomii, tak by mieli poczucie własnej skuteczności i sprawczości, zapewnianie wystarczaja?cych zasobo?w i czasu, pomoc w wykonywaniu pracy oraz otwarte wycia?ganie wniosko?w z poraz?ek i sukceso?w, możliwość swobodnego wymieniania się pomysłami, kolosalne znaczenie ma bowiem wewnętrzne przekonanie ludzi, że są naprawdę słuchani.

Przeciwien?stwem "katalizatorów" sa? "inhibitory", czyli brak wsparcia i aktywne utrudnianie pracy. A czym są "odżywki" i "toksyny"?

"Odz?ywki" to akty osobistego wsparcia, jak szacunek, poparcie i uznanie, a także komfort emocjonalny i moz?liwos?c? nawia?zywania bliskich wie?zi. "Toksyny" objawiaja? sie? brakiem szacunku, znieche?caniem, lekcewaz?eniem cudzych emocji i konfliktami mie?dzy ludz?mi.

Dbaj o to, by ludzie widzieli, jak ich wysiłek przyczynia się do realizacji ważnych celów, unikaj zaś działań negujących wartość ich pracy. Pamiętaj, że w zarządzaniu błahostki nabierają dużego znaczenia, dlatego zwracaj uwagę na pozytywne i negatywne czynniki wpływające na twojego pracownika. Co więcej, negatywne czynniki działają silniej i utrzymują się dłużej, dlatego tak ważne jest skoncentrowanie się na pozytywnych bodźcach.

Jeżeli twojemu zespołowi uda się osiągnąć coś ważnego, przychylniej odniesie się do nowych, trudnych zadań wymagających kreatywności. Wykorzystaj zatem zależność wewnętrznej motywacji od postępów do pobudzenia innowacyjności. Chwaląc swoich pracowników, pokazujesz im, że są oni ważni dla firmy i tym sposobem "katalizatory" i "odżywki" nadają konkretny sens pracy.

Jeśli jesteś menedżerem, który potrafi stosować "katalizatory" i "odżywki", to bezpośrednio wpływasz na rozwój wewnętrzny życia zawodowego swoich pracowników, który jest równoznaczny z rozwojem firmy.

Anna Wawrzyniak, psycholog, Business & Life Coach, trener biznesu

Treści dostarcza: magazyn Businesswoman & life

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: