Grudniowa sprzedaż obligacji skarbowych

Od soboty 1 grudnia 2018 r. rusza sprzedaż pakietu nowej emisji obligacji skarbowych. Obligacje stałoprocentowe, jak i zmiennoprocentowe pakietu będzie można nabywać do 31 grudnia 2018 r. Od 27 listopada nowa emisja obligacji została udostępniona zainteresowanym, którzy mogą wejść w ich posiadanie w drodze zamiany. Cena jednej obligacji równa się jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, oprocentowanie grudniowych obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa pozostanie na poziomie z listopada 2018 r. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych waha się w granicach od 1,5% do 2,70% w zależności od długości terminu oszczędzania. Stawka 1,5% obowiązuje dla obligacji z 3-miesięcznym terminem oszczędzania; 2,10% dla obligacji 2-letnich; 2,20% dla 3-letnich; 2,40% dla 4-letnich i 2,70% dla 10-letnich.

Dla 3-miesięcznych, 2-letnich oraz obligacji 10-letnich, odsetki wypłacane są po zakończeniu okresu oszczędzania, z tą różnicą, że w przypadku obligacji 2-letnich po roku następuje wzrost ich wartości wskutek kapitalizacji odsetek. 10-letnie również objęte są coroczną kapitalizacją odsetek, dodatkowo mają gwarancję zysku ponad inflację, po pierwszym roku oszczędzania ich oprocentowanie jest równe inflacji i powiększone o stałą marżę 1,5%.

Wskaźnik inflacji uwzględnia również oprocentowanie obligacji 4-letnich. Nieco niższa jest w ich przypadku stała marża, wynosząca 1,25%., a odsetki są wypłacane po każdym roku. Obligacje 3-letnie są w pierwszych 6 miesiącach oszczędzania oprocentowane stawką 2,20% w skali roku. Później stosuje się wobec nich stawkę równą oprocentowaniu pożyczek obowiązujących na warszawskim rynku międzybankowym. Co 6 miesięcy następuje również wypłata odsetek.

Skarb Państwa emituje także pakiety obligacji skierowane do określonej grupy odbiorców. Są nimi beneficjenci programu „Rodzina +”, którzy mogą ulokować swoje pieniądze w sześcio- i dwunastoletnich obligacjach rodzinnych. 6-letnie są oprocentowane stawką 2,80% w pierwszym roku oszczędzania. W kolejnych oprocentowanie uwzględnia wskaźnik inflacji i dodatkowo jest powiększone o 1,75% marżę stałą. Po pierwszym roku podstawa oprocentowania powiększona jest również o kapitalizację odsetek. Odsetki można wypłacić jednak dopiero po zakończeniu okresu oszczędzania.

Identyczne zasady obejmują Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie. Z racji dłuższego okresu oszczędzania premiowane są wyższymi stawkami oprocentowania: 3,20% za pierwszy rok i marża stała w wysokości 2%.

Zakupu obligacji dokonać można przez internet, konto Inteligo, telefonicznie lub stacjonarnie w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w oddziałach tego banku. (źródło: www.mf.gov.pl)

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: