Topnieje odsetek mieszkań bez WC, ale dla wielu to wciąż luksus

Topnieje odsetek mieszkań bez WC, ale dla wielu to wciąż luksus

Topnieje odsetek mieszkań bez WC, ale dla wielu to wciąż luksus

Niemal co czwarty mieszkaniec Rumunii wciąż nie ma w swoim mieszkaniu lub domu spłukiwanej toalety. A w Polsce? Od przystąpienia do UE szybko nadrabiamy dystans cywilizacyjny jaki nas dzieli do krajów Europy Zachodniej.

Jedną z miar rozwoju cywilizacyjnego jest wyposażenie mieszkań i domów w instalację wodno-kanalizacyjną, w tym w spłukiwaną toaletę. Eurostat podał dane, z których wynika, że w 2019 r. prawdopodobnie ok. 2% mieszkańców EU nie miało możliwości korzystania z własnego WC. Sytuacja w poszczególnych krajach jest dość zróżnicowana. Np. aż 24,2% mieszkańców Rumunii nie ma spłukiwanej toalety do wyłącznego użytku gospodarstwa domowego. W substandardowych warunkach żyło 13,7% mieszkańców Bułgarii, co 10 Litwin oraz 8,7% mieszkańców Łotwy.

1

Na drugim biegunie są bogate europejskie kraje. Własne WC mają praktycznie wszyscy mieszkańcy Szwecji i Norwegii. Mieszkanie lub dom bez spłukiwanej toalety bardzo trudno byłoby znaleźć w Szwajcarii, Niemczech, Niderlandach, Słowenii, Malcie czy Luksemburgu.

Niestety, Polacy żyją w gorszych warunkach niż większość europejskich nacji. Eurostat ocenia, że spłukiwanej toalety nie ma swoich mieszkaniach i domach 1,7% populacji naszego kraju, czyli ponad 650 tys. osób.

Cieszyć może jednak, że w kwestii wyposażenie naszych mieszkań w ciągu ostatnich trzech dekad, a  szczególnie na wsi, odnotowaliśmy ogromny postęp. U schyłku PRL w substandardowych warunkach, czyli m.in. bez spłukiwanej toalety, mieszkało ok. 12,7 mln Polaków. Zajmowali oni 3,5 mln mieszkań, czyli co trzecie wówczas istniejące.

W III RP sytuacja diametralnie się poprawiła. Polacy zaczęli bowiem inwestować w swoje mieszkania i domy. Na poprawę standardu ogółu mieszkań wpływa też to, że przybywa ciągle nowych mieszkań i domów. Co ważne, po przystąpieniu do EU popłynęła do nas rzeka euro na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Tylko w 2019 r. w porównaniu z 2010 r. długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 13,9% (osiągnęła prawie 311 tys. km).

Efekt? GUS podaje, że w 2019 r. ok. 94% wszystkich mieszkań i domów było wyposażonych w spłukiwaną toaletę. Pomiędzy miastem a wsią wciąż utrzymuje się różnica w wyposażeniu mieszkań w WC – w miastach w spłukiwany ustęp wyposażonych było 97,3% mieszkań, zaś na wsi – 86,8%. Jednak z każdym rokiem ta różnica topnieje.

2

Źródło: Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

Oceń ten artykuł: