Nie opłaciłem składki OC – czy polisa nadal mnie chroni?

Nie opłaciłem składki OC – czy polisa nadal mnie chroni?

[11.08.2016] Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, to wie każdy kierowca. Jednak są sytuacje kiedy nie opłacimy OC na czas. Co wtedy? Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie nas nadal chronić?

Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, chroni ono osoby, które zostaną poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, który spowodujemy. Oznacza to, że jeśli dojdzie  np. do uszkodzenia lub zniszczenia innego samochodu, roweru, infrastruktury czy naruszenia zdrowia innych uczestników ruchu z naszej winy, poszkodowany ma prawo otrzymać środki z naszej polisy OC.

Specyfika OC

Możemy więc stwierdzić, że OC, jako ubezpieczenie obowiązkowe zabezpiecza roszczenia poszkodowanych,  chroniąc przy tym właściciela pojazdu, ponieważ dzięki tej polisie  szkody, które wyrządzimy nie są pokrywane z naszej kieszeni. Zapłata rocznej składki zabezpiecza właściciela samochodu od kosztów, które musiałby ponieść na naprawę samochodu osoby poszkodowanej. Dodajmy również, że z OC nie sfinansujemy naprawy własnego samochodu. Pieniądze te w całości są przeznaczone na pokrycie roszczeń poszkodowanych w wymienionych wyżej sytuacjach.

Opłata jednorazowa lub w ratach

Jak opłacić OC? Mamy dwie możliwości. Możemy to zrobić jednorazowo, lub w dwóch ratach. Gdy rozłożymy płatność na raty, ubezpieczyciel przypomni nam o zbliżającym się terminie płatności kolejnej raty. Zdarza się jednak, że ubezpieczony zapomni o wniesieniu opłaty. Wówczas musimy się liczyć z tym, że poniesiemy konsekwencje tego zaniechania.

Ochrona OC a zaległość w płatności

Konsekwencje nieuregulowania OC w terminie mogą być różne, jednak (i tu dobra wiadomość), zaległości nie powodują ustania ochrony i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. A co za tym idzie, auto, pomimo braku opłacenia raty składki, nadal pozostaje ubezpieczone.

Ubezpieczyciel może żądać opłacenia raty

Towarzystwo ubezpieczeniowe, ma prawo jednak wystąpić o zapłatę zaległej raty składki wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnieni, co więcej w takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo skierować taką sprawę do sądu. Dodatkowo po zakończeniu okresu polisy nie zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny okres, co oznacza, że właściciel pojazdu zostanie bez ubezpieczenia OC.

Kary za brak OC

Przewidziane są również kary za brak opłaconego OC. W przypadku, gdy ubezpieczeniem samochodu osobowego spóźnimy się do 3 dni, będziemy musieli zapłacić 700 zł kary. Od 4 do 14 dni – 1750 zł kary. Powyżej 14 dni opłata karna wynosi 3500 zł. Warto pamiętać o terminowym opłaceniu składek głównie dla swojego dobra, bo mimo że ubezpieczyciel pokryje szkody to my będziemy musieli liczyć się z koniecznością opłacenia dość wysokich kar.

Treści dostarcza: Comperia.pl


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: