Kolejna podwyżka stóp procentowych w USA praktycznie pewna

rezerwy

Rynki finansowe przygotowują się na kolejną podwyżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej. FOMC spotka się w Waszyngtonie już w środę, a potencjalna decyzja o podniesieniu stóp byłaby drugą w bieżącym roku, jak i siódmą podwyżką od czasu rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w grudniu 2015 roku.

Na początku czerwca w Stanach Zjednoczonych ukazał się raport dotyczący rynku pracy, zgodnie z którym w gospodarce USA kolejny miesiąc z rzędu gwałtownie przybywa stanowisk. Przyspiesza również wzrost wynagrodzeń. Rynki finansowe wyceniają prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych na najbliższym spotkaniu na ok. 85%. Wysokie oczekiwania wynikają z dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki.

Stany Zjednoczone wydają się radzić sobie zdecydowanie lepiej od reszty krajów rozwiniętych. Kraj posiada silny rynek pracy, roczny wzrost PKB utrzymuje się powyżej poziomu 2%, a indeks PCE, czyli preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik dynamiki cen, znajduje się w okolicach 2-procentowego celu inflacyjnego Fedu, po raz pierwszy od początków 2017 roku. Stąd eksperci uważają, że podwyżka na najbliższym spotkaniu jest praktycznie pewna.

Inflacja w Stanach Zjednoczonych (2013-2018)

rezerwy

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 11/06/2018

Przy tak wysokiej wycenie prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych uwaga inwestorów jest zazwyczaj skupiona na komunikatach, które FOMC wyda przy okazji ogłoszenia podjętej przez siebie decyzji. Na ich podstawie będzie można określić, czy w ramach polityki monetarnej bank centralny zdecyduje się na łącznie trzy czy cztery podwyżki w 2018 r.

Według marcowego „dot plot” Rezerwy Federalnej, który obrazuje indywidualne oczekiwania członków FOMC ws. wysokości stóp procentowych, mediana oczekiwań decydentów utrzymuje się przy trzech podwyżkach. Minutki z ostatniego spotkania okazały się jednak stosunkowo gołębie, co sugeruje, że Fed chce przyzwolić na „tymczasowy okres” podwyższonej inflacji.

Tym samym wzrost oczekiwanej liczby podwyżek jest w krótkim okresie raczej mało prawdopodobne. Zdaniem ekspertów, Rezerwa Federalna utrzyma dotychczasowe stanowisko ws. tempa zacieśniania polityki pieniężnej, pozostawiając sobie jednocześnie „furtkę” umożliwiającą czwartą podwyżkę, jeśli tylko przyszłe warunki gospodarcze jej na to pozwolą.

W bieżącym roku z pewnością można oczekiwać łącznie trzech podwyżek stóp procentowych. Nie uważa się jednak, żeby istniały jakiekolwiek przesłanki wykluczające możliwość kolejnej podwyżki stóp w wrześniu. To wtedy opublikowana zostanie kolejna prognoza członków FOMC dotycząca poziomu stóp procentowych.

Nawet w tak późnym etapie cyklu koniunkturalnego amerykańska gospodarka wytwarza ponad 200 tysięcy miejsc pracy miesięcznie, bez żadnych sygnałów sugerujących spowolnienie. Sugeruje to, że Stany Zjednoczone mają jeszcze przed sobą perspektywę dalszego wzrostu, a tym samym właściwa wydaje się strategia stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej.

Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w USA (2013-2018)

rezerwy

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 11/06/2018

Inwestorzy będą również bacznie obserwować prognozy FOMC dotyczące długookresowego poziomu stóp procentowych, tj. planów wykraczających poza 2019 r. Ostatni „dot plot” pokazał, że decydenci Rezerwy Federalnej byli dość podzieleni w kwestii projekcji poziomu stóp w 2020 roku. Szacują oni, że wyniesie on od 3 do 3,75%. Jakiekolwiek wskazówki sugerujące, że stopy osiągną raczej dolną niż górną wartość tych widełek spowodują, że inwestorzy obniżą swoje oczekiwania dotyczące kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Jeśli chodzi o komunikaty ze strony Fed, eksperci spodziewają się, że obecny przewodniczący FOMC, Jerome Powell będzie nadal podkreślał siłę amerykańskiego rynku pracy. Ich zdaniem powinien również wyrazić opinię, że inflacja utrzyma się w długim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Warto będzie obserwować, czy FOMC poruszy kwestię ostatniego wzrostu globalnego napięcia w kwestiach handlowych, czy chociażby potencjalnego wpływu politycznych zawirowań we Włoszech i wyprzedaży na europejskich rynkach kapitałowych na globalny wzrost gospodarczy.

Podsumowując

W tym tygodniu eksperci spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych ze strony FED o 25 punktów bazowych. Od samego banku oczekują również deklaracji o możliwości dwóch kolejnych podwyżek przed końcem bieżącego roku (najpewniej we wrześniu i grudniu). Uważają bowiem, że rynek nadal nie docenia prawdopodobieństwa łącznie czterech podwyżek przed końcem roku.

Niemniej, istnieje również prawdopodobieństwo, że nowy „dot plot” pokaże spadek prognozy długookresowej stopy równowagi. Stąd sądzą, że z najbliższym spotkaniem Rezerwy Federalnej wiąże się mimo wszystko spora dawka niepewności. Może to znaleźć swoje odzwierciedlenie w podwyższonej zmienności rynkowej.

Szacowane prawdopodobieństwo podwyżek stóp (marzec 2018 – czerwiec 2018)

rezerwy

Źródło: Bloomberg Data: 08/06/2018

Źródło: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, analitycy Ebury

Oceń ten artykuł: