JEREMIE – tak dla przedsiębiorczości

JEREMIE – tak dla przedsiębiorczości

[02.09.2014] JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) skierowaną do przedsiębiorstw.

Celem Jeremiego jest poprawa dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do instrumentów finansowania w ramach polityki regionalnej. Inicjatywa dotyczy przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorstw, które są we wczesnej fazie rozwoju i nie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Jeremie odchodzi od tradycyjnego wparcia instrumentów finansowych, zamieniając je na zwrotną pomoc finansową (tj. pożyczki, kredyty, poręczenia).

Adresatami Inicjatywy Jeremie mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • mające utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • rozpoczynające działalność gospodarczą,
 •  startupy (w tym również absolwenci),
 • nieposiadające historii kredytowej,
 • nieposiadające zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

W Polsce Jeremie działa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i to właśnie z nich wydzielona została pula przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości. EFFR przeznaczył na ten cel około 330 mln euro. Inicjatywa realizowana jest w 6 województwach poprzez następujące działania:

 • Dolnośląskie – RPO WD Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP,
 • Wielkopolskie – WPRO Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości,
 • Pomorskie – RPO WP Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP,
 • Łódzkie – RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu,
 • Zachodniopomorskie – WZP RPO Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw,
 • Kujawsko-Pomorskie – RPO WK-P Działanie 5.1 Instytucje otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Polsce rolę menedżera Inicjatywy Jeremie we wszystkich regionach poza województwem kujawsko-pomorskim, w którym rolę tą pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Mechanizm Inicjatywy działa na zasadzie kilku etapów: pierwszym z nich jest wyodrębnienie dostępnej puli środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Następnie wybrany zostaje menedżer, otrzymuje on określoną sumę środków dla danego regionu , po czym przekazuje je Pośrednikom Finansowym. Ostatnim etapem jest przekazanie ich przedsiębiorcom.

Korzystanie z inicjatywy Jeremie wiąże się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorców, jakimi są m.in.: lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego (który był dla nich ograniczony z powodu braku zabezpieczeń), korzystniejsze i elastyczne warunki finansowania, szybsze tempo rozwoju i uzyskanie stabilności. Według danych z 2011 roku w ramach Inicjatywy Jeremie podpisano już 1366 umów na kwotę ponad 114 mln zł.

Przedsiębiorco, jeśli dopiero zaczynasz swoją działalność, masz potencjał i pomysł, ale brak Ci środków na jego realizację skorzystaj z Inicjatywy JEREMIE, naprawdę warto!

Agata Harasna

Treści dostarcza Portal DORADCA-UE.pl

Oceń ten artykuł: