Ostatni dzwonek na inwestycje w grunty rolne

Ostatni dzwonek na inwestycje w grunty

[18.03.2016] 1 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa "ma na celu przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych oraz ułatwienie w powiększaniu rodzinnych gospodarstw indywidualnych". Efektem ubocznym ustawy będzie blokada obrotu inwestycyjnego ziemią rolną.

Po co komu nowelizacja?

Twórcy nowelizacji zwracają wagę na podstawowy cel zmian. Jest to wzmocnienie ochrony gruntów przed  działaniami spekulacyjnymi, a przede wszystkim przed wykorzystaniem nabywanych gruntów na cele niezwiązane z działalnością rolniczą.  W opinii twórców nowelizacji obowiązujące obecnie przepisy nie zabezpieczają w dostateczny sposób  rynku gruntów przed transakcjami spekulacyjnymi.

W myśl Ustawy gruntów rolnych nie kupią już oferenci, którzy nie są rolnikami w rozumieniu art. 4.1 Ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną:

 • będącą właścicielem (…) nieruchomości rolnych,
 • posiadającą kwalifikacje rolnicze,
 • co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • prowadzącą przez ten okres osobiście gospodarstwo.

Zgodnie z powyższym wszyscy pozostali obywatele Polski zostaną pozbawieni możliwości zakupu działki rolnej. Wolny obrót nieruchomościami rolnymi zostanie zablokowany, a inwestowanie w grunty rolne, tak powszechne w ostatnich latach, stanie się niemożliwe. Dla osób, które rozważały zakup nieruchomości rolnej zostało więc kilka tygodni na zakup.

Nabywanie działki rolnej last minute

Bliskość tak istotnych zmian nie oznacza, że należy bezrefleksyjnie decydować się na zakup jakiekolwiek działki rolnej. Biorąc pod uwagę, że obrót ziemią rolną po 1 maja będzie mocno ograniczony, decydując się na zakup gruntów rolnych trzeba starannie wyselekcjonować odpowiednią nieruchomość. Jednym z celów kupowania działek rolnych przez indywidualnych inwestorów jest zmienianie ich przeznaczenia na budowlane. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • przeznaczenie działki w Studium Zagospodarowania Przestrzennego danej gminy (pożądane jest np. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)
 • klasę gruntów ornych (grunty I, II i III klasy podlegają szczególnej ochronie)
 • możliwość wnioskowania o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, tj. czy działka spełnia kryterium:
  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana (w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy) i w jaki sposób
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • teren ma dostęp do mediów (warunkiem koniecznym jest możliwość podłączenia prądu)
 • czy dla terenu, na którym znajduje się działka nie jest podjęta uchwałą o przestąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeszcze do 1 maja można nabyć ziemię rolną na dotychczasowych zasadach. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się sporo ofert sprzedaży działek rolnych. Sprzedający obawiając się o możliwość sprzedaży po wejściu w życie ustawy, powinni być skłonni do obniżania cen. Jest to niewątpliwie dogodny okres dla kupującego, żeby dokonać korzystnej transakcji. Jednak warunkiem sukcesu całej inwestycji jest staranny wybór działki, którą można przekształcić na działkę budowlaną.

Treści dostarcza: Metrohouse S.A

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: