Giełdowy Prochem S.A. ma nowy kontrakt za 33 mln zł

umowa

Giełdowy PROCHEM S.A. zaparafował i podpisał ze spółką BIOAGRA S.A. umowę Generalnego Wykonawstwa „pod klucz” instalacji kogeneracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”, największej wytwórni bioetanolu w Polsce. Jej podpisanie ze strony BIOAGRA S.A. wymaga zgód korporacyjnych, których uzyskanie nastąpi do 30 maja br. Uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie dla PROCHEM S.A. wyniesie ponad 33 mln zł netto. To kolejna umowa PROCHEM S.A. i BIOAGRA S.A. dotycząca modernizacji i rozbudowy tego zakładu.

Prochem S.A.

Notowany na warszawskiej giełdzie PROCHEM S.A. to największa polska firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska. Giełdowa spółka współpracuje z BIOAGRA S.A., największym producentem bioetanolu w Polsce blisko 12 lat, kiedy została wybrana na Generalnego Realizatora Inwestycji dla Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”. Nowa umowa przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przez PROCHEM S.A. w systemie Generalnego Wykonawstwa instalacji kogeneracji wraz z kotłem odzysknicowym, pozwalającej na wyprodukowanie ok. 8 MW energii elektrycznej oraz ok. 14 t/h pary.

Firma cieszy się, że to właśnie im powierzono ten projekt, bo doskonale znają nyski zakład BIOAGRA S.A. Obecnie korzysta on z usług zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej. Własna wysokosprawna instalacja, zaprojektowana i wykonana przez PROCHEM S.A. pozwoli na optymalizację kosztów oraz zapewni dostawy energii i pary na odpowiednim poziomie dla instalacji technologicznej do produkcji bioetanolu. Nowa instalacja ma również na celu polepszenie wpływu zakładu na środowisko naturalne.

Zakończenie robót i uruchomienie nowej instalacji kogeneracji przewidziane jest do 31 sierpnia 2019 r. Uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie dla PROCHEM S.A. wynosi ponad 33 mln zł netto.

Umowa

Umowa dotycząca instalacji kogeneracji jest kolejną, jaką PROCHEM S.A. w ostatnich sześciu miesiącach zawarł z BIOAGRA S.A. 21 listopada 2017 r. giełdowa spółka otrzymała umowę na wykonanie prac projektowych i pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji pod nazwą „Stabilizacja wielkości produkcji na poziomie 520 m3/dobę etanolu i poprawa jakości produktów” w ramach modernizacji ZPE w Goświnowicach.

W maju br. PROCHEM S.A. otrzymał w Starostwie Powiatowym w Nysie zatwierdzony Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę dotyczące tego przedsięwzięcia. Jego zakres obejmuje rozbudowę instalacji destylacji i rektyfikacji oraz parku zbiorników operacyjnych wraz z niezbędną przebudową infrastruktury zakładu. Zgodnie z umową GRI, oprócz prac projektowych PROCHEM S.A. wykona roboty budowlano-montażowe, dostawy urządzeń technologicznych i dokona rozruchów całości nowych instalacji.

Obecnie przedsięwzięcie z etapu projektowania przechodzi do etapu realizacji inwestycji. Przewiduje się, że pełny cykl realizacyjny zakończy się jesienią 2018 r. W tym przypadku wynagrodzenie PROCHEM S.A. obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd jego wysokość będzie wynikała z ostatecznego rozliczenia poniesionych kosztów.

Przewiduje się, że wynagrodzenie będzie przekraczało 30 mln zł. Ta i nowo zawarta umowa spowodują znaczący wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach 2018 r., w porównaniu do I kwartału br. Przesunięcie ich rozpoczęcia w czasie dało się odczuć w wynikach na początku tego roku.

Z BIOAGRA S.A. współpraca trwa od 2006 r. PROCHEM S.A. był odpowiedzialni za wszystkie etapy realizacji i modernizacji nowoczesnego zakładu produkcji etanolu w Goświnowicach. Z tego co wiadomo, BIOAGRA S.A. nie zamierza zwalniać tempa: systematycznie doskonali technologie, poszerza portfolio produktów i planuje rozbudowę mocy produkcyjnych. Liczy więc na kontynuację współpracy i nowe zlecenia przy realizacji tych planów. Pierwsze decyzje mogą zapaść jeszcze w I półroczu 2018 r.

Źródło: Prochem S.A.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: