Raport Rynek Akcji: 6 października 2021

Sytuacja rynkowa

Wczoraj kluczowe indeksy na globalnych rynkach odnotowały około 1%-owe odbicie, co jednak zostało szybko zanegowane spoglądając na notowania kontraktów futures przed dzisiejszym otwarciem. Skala spadków przed sesją oscyluje w granicy 0,6-1%. Dziś w USA zostanie opublikowany raport ADP, jutro i w piątek poznamy kolejne dane z rynku pracy, które mogą być kluczowe przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do taperingu przez Fed.

Na wtorkowej sesji, na warszawskim parkiecie, najmocniej podrożały blue chipy, indeks WIG20 zyskał przeszło 1,1%, a wśród największych walorów wyróżniał się CD Projekt (+5,4%). W indeksie sWIG80 przeszło 30%-owy wzrost, przy sporym wolumenie odnotował Serinus. Kluczowym dzisiejszym tematem na krajowym rynku będzie decyzja RPP w zakresie stóp procentowych, wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje utrzymanie ich w tym miesiącu na dotychczasowym poziomie, jednak coraz większe naciski na Radę mogą przerodzić się w zmianę stanowiska na bardziej jastrzębie, czego wypatrywać będzie można również jutro o godz. 15.00 w trakcie konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wczoraj trzecią wzrostową sesję z rzędu odnotował indeks WIG Banki, po tej serii wzrostów indeks przebił dość istotne opory w okolicy poziomu 8 tys. pkt. Wzrost popytu na walory z sektora bankowego, potwierdza oczekiwania inwestorów na zacieśnianie polityki monetarnej. Wczoraj podczas Kongresu 590 prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że nie można wykluczyć trwalszego niż się spodziewano wzrostu cen spowodowanego czynnikami podażowymi i przyznał, że zbliża się konieczność podwyżki stóp procentowych. W temacie spółek: 1. LPP odnotowało w II kw. 459 mln zł zysku netto wobec 31 mln zł straty netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. 2. Szacunkowe przychody TS Games w III kw. to 159 mln zł. 3. Answear zwiększył przychody w III kw. o 72% r/r do poziomu 155 mln zł. 4. Akcjonariusz Mo-Bruku, Value FIZ, chce sprzedać w ramach ABB 395 tys. akcji (11,24% kapitału zakładowego). /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: