Raport Rynek Akcji: 30 listopada 2017

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Po wtorkowej relatywnej słabości względem otoczenia zewnętrznego, środa przyniosła mocne tąpnięcie krajowego rynku, w szczególności w segmencie spółek o największej kapitalizacji. Do spadków walnie przyczyniły się krajowe rafinerie (LOTOS, PKN ORLEN), które w listopadzie wyraźnie odstają in minus względem szerokiego rynku. Korektę zaliczył także sektor bankowy (WIG-Banki: -1,57%), przy czym od początku miesiąca indeks sektorowy wciąż jest na solidnym, ponad 5% plusie. Od lokalnego dołka z połowy listopada całkiem dobrze spisują się spółki z indeksu sWIG80 – indeks kontynuuje zainicjowane ok. 2 tygodnie temu odbicie, co przy wczorajszej mocnej zniżce szerokiego rynku, także w segmencie spółek o średniej kapitalizacji, można uznać za duży sukces. Na rynku amerykańskim nastąpiła wczoraj mocna przecena w obrębie spółek technologicznych, NASDAQ Composite spadł o blisko 1,3%, co jednak, co do zasady, nie rozlało się negatywnie na inne sektory.

Krajowe spółki górnicze w dniu wczorajszym zaliczyły mieszaną sesję. Na rynku miedzi, pomimo porannych lekkich wzrostów, w dalszej części dnia na rynek zawitały spadki. Cena metalu w dostawach trzymiesięcznych na LME spadła trzecią sesję z rzędu, co nie pomogło krajowemu producentowi, KGHM, który zanotował wczoraj ponad 2% spadek. Lepiej spisał się JSW (jeden z trzech rosnących walorów w WIG20), czemu sprzyjał blisko 4% dzienny wzrost notowań australijskiego węgla koksującego. Obserwowane w ostatnim czasie pogorszenie pogody w Polsce (w tym obfite opady śniegu wczoraj i dziś) zapowiadać mogą lepszy sprzedażowo okres dla spółek odzieżowych, które w październiku doświadczyły relatywnie słabszą dynamikę sprzedaży kolekcji jesienno – zimowej z uwagi na względnie wysoką średnią temperaturę powietrza, tym bardziej, że równolegle z pogorszeniem pogody zbliża się najlepszy sprzedażowo okres w tygodniu (od piątku do niedzieli).

Od zamknięcia wczorajszej sesji raporty okresowe przekazały m.in. AMICA, FAMUR oraz LIVECHAT. Wyniki III kw. br. spółki AMICA okazały się zauważalnie niższe od konsensusu PAP na poziomie zysków (o nieco ponad 20% na poziomie zysku operacyjnego i netto), z uwagi na niższą niż oczekiwana przez rynek (a także niższą niż przed rokiem) rentowność. Spółka wskazuje m.in. na presję na marże z uwagi na jeszcze niewidoczne efekty synergii w kontekście przejętej w tym roku spółki Sideme oraz wyższy udział w sprzedaży towarów handlowych. Z cytowanej przez PAP wypowiedzi wiceprezesa spółki wynika, że spółka oczekuje udanego IV kw. br., m.in. z uwagi na dobre przygotowanie handlowo – logistyczne (spółka we wrześniu br. uruchomiła Magazyn Wysokiego Składowania, wobec tego można oczekiwać spadku w kolejnych okresach kosztów magazynowania). Wyniki FAMURU za III kw. br. także rozczarowały (niższe od konsensusu PAP zarówno na poziomie przychodów, jak i marż, w efekcie na poziomie zysku netto niższe o ok. 37% od konsensusu), a LIVECHAT okazały się bliskie konsensusowi (lekko wyższe na poziomie zysków; na poziomie zysku operacyjnego i netto wykazują ok. 9% progres kw./kw.).

W kalendarium dzisiejszej szereg istotnych danych, m.in. finalny odczyt dynamiki PKB Polski za III kw. br. oraz wstępne odczyty inflacyjne w strefie euro i Polsce za listopad. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
 wartośćzm% 1D
DAX 13 061,90,0
CAC40 5 398,10,1
FTSE100 7 393,6-0,9
BUX 38 819,3-1,1
S&P500 2 626,10,0
DJIA 23 940,70,4
SHC* 3 310,9-0,8
NASDAQ 6 824,4-1,3
BOVESPA 72 700,5-1,9
NIKKEI* 22 725,00,6
HANG SENG* 29 135,8-1,6
XU100 102 341,80,3
RTS 1 144,7-1,3
* – Zmiana na godzinę 7:33
Indeksy Polskie
WIG 62 962,3-1,6
WIG20 2 436,2-2,0
MWIG40 4 760,5-1,1
SWIG80 14 245,30,2
NCINDEX 285,3-0,2
 
Waluty
USD/PLN 3,54-0,2
EUR/PLN 4,200,0
EUR/USD 1,190,1
 
Obligacje
 yield %zm p.b. 1D
Polska 10YT3,343
USA 10YT2,38-1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl) 57,50,3
Złoto (USD/oz) 1 283,60,0
Miedź (USD/t) 6 730,8-0,7
 

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG Największe wzrosty i spadki

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZAMERCATOR MEDICAL, NORTH COAST, POLIMEX-MOSTOSTAL,POLNORD, STALPRODUKT
IMMOBILEWprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K

Wybrane komunikaty ze spółek

CYFRPLSATPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmówił uchylenia rezerwacji częstotliwości z zakresu 1 800 MHz grupie Cyfrowego Polsatu – podał UKE. Postępowanie w sprawie rezerwacji, przyznanej w 2007 roku, zostało wznowione na wniosek T-Mobile Polska.

 

COMPERIAAdam Jabłoński i Marek Dojnow wezwali do sprzedaży 1 184 262 akcji Comperii oferując po 6,56 zł za jeden papier – podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

 

EKOEXPORTPortfel zamówień spółki Eko Export, producenta mikrosfery, wynosi 40,8 mln zł na 2018 rok – podała spółka. W ostatnich trzech latach spółka notowała ok. 20 mln zł przychodów rocznie.

 

ELEMENTALElemental Holding, który planuje kolejne przejęcia podmiotów w Europie, rozpoczął rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, których celem jest ocena możliwości potencjalnego zaangażowania EBOiR w spółkę – podał Elemental.

 

FAMURFamur od sierpnia prowadzi negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie inwestycji w spółkę celową, która ma zajmować się m.in. leasingiem maszyn górniczych – podała spółka.

 

FEERUMZakontraktowany portfel zamówień Feerum na lata 2017-2019 to 156,1 mln zł – poinformował prezes Daniel Janusz. Jego zdaniem spółka ma potencjał dywidendowy. Prezes powiedział, że marża na kontrakcie realizowanym w Tanzanii jest zbliżona do tej, którą spółka zabudżetowała w przeszłości.

 

FORTEZysk netto Fabryki Mebli Forte, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w III kwartale 2017 r. do 11,3 mln zł z 28,3 mln zł przed rokiem – poinformowała spółka w raporcie.

 

INSTALKRKInstal Kraków podpisał umowę o wartości 43,4 mln zł netto, która dotyczy kompleksowego wykonania budynków mieszkalnych w Krakowie – podał Instal.
JSWJastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie o współpracy z Jindal Steel and Power Limited (JSPL) dotyczące działań w zakresie projektów inwestycyjnych w sektorze wydobywczym – podała JSW.

 

LIVECHATPrzychody spółki w minionym kw. wzrosły o 22,3% r/r do 22 mln zł (oczekiwania 22 mln zł), EBITDA zwiększyła się o 8,4% r/r do 15,5 mln zł (konsensus 15,2 mln zł), a zysk netto wzrósł o 23,7% r/r do 12 mln zł (konsensus 11,6 mln zł).

 

MARVIPOL1) Marvipol chce równolegle rozwijać segment mieszkaniowy i deweloperski. Spółka w ciągu najbliższych czterech miesięcy planuje podwojenie segmentu logistycznego. Liczba realizowanych projektów ma wzrosnąć do ośmiu – poinformował prezes Mariusz Książek. W segmencie mieszkaniowym grupa chce dojść do rocznej kontraktacji na poziomie około tysiąca mieszkań i utrzymać ten wolumen.

2) Marvipol Development – spółka, która powstanie po podziale obecnej grupy Marvipol, planuje wypłacać dywidendę – poinformował prezes Mariusz Książek. Prezes poinformował, że spółka będzie mogła rozpocząć dyskusję o wypłacie dywidendy w 2019 roku.

3) British Automotive Holding z grupy Marvipol ocenia, że zrealizuje w 2017 r. cel sprzedaży 2,5 tys. samochodów. W średnim terminie spółka planuje dojść do sprzedaży 5 tys. samochodów rocznie – poinformował Arkadiusz Miętkiewicz, dyrektor zarządzający segmentu motoryzacyjnego.

LOKUMLokum Deweloper określił wyższą wartość programu emisji obligacji. Pierwotnie spółka planowała pozyskać z emisji obligacji do 100 mln zł, teraz zwiększyła tę kwotę do 175 mln zł – podała spółka.
PGNIGPGNiG prognozuje wydobycie po 4,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w 2017 i 2018 roku oraz 4,6 mld m sześc. W 2019 roku – podała spółka w komunikacie. Grupa oczekuje ponadto wydobycia ropy naftowej na poziomie 1 267 tys. ton w 2017, 1 335 tys. ton w 2018 i 1.234 tys. ton w 2019 roku.

 

PKNORLENPKN Orlen analizuje aspekty prawne i ekonomiczne przyjętej we wtorek przez rząd polityki dla infrastruktury logistycznej – poinformowało biuro prasowe spółki. Polityka ta zakłada m.in., że płocki koncern ma się skoncentrować na działalności podstawowej i sprzedać na rzecz Gaz-Systemu akcje Inowrocławskich Kopalni Soli +Solino+ i Kopalni Soli Lubień.
PKOBPKNF chce obniżyć PKO BP bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 0,75% do 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko – podał bank.

 

PKPCARGOGrupa PKP Cargo w październiku przewiozła 9,5 mln ton towarów, o 2,6% więcej r/r, a praca przewozowa wyniosła 2,51 mld tkm, o 1,4% więcej r/r – podała spółka.

 

PROCHEMNWZ Prochemu zdecyduje w sprawie upoważnienia zarządu spółki do skupu do 1,25 mln akcji, stanowiących do 32,09% kapitału zakładowego, za nie więcej niż 35 mln zł w celu ich umorzenia – poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ.

 

RAFAKOPortfel zamówień grupy Rafako na koniec III kwartału 2017 r. wynosił ponad 3,05 mld zł, z tego do realizacji w 2017 r. zaplanowano 0,5 mld zł, a w 2018 r. 1,24 mld zł. Zysk netto grupy Rafako w III kwartale wzrósł do 16,7 mln zł z 14,6 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie.

 

SKARBIECSkarbiec Holding planuje podwoić aktywa w zarządzanych funduszach detalicznych do 2020 roku – podała spółka w komunikacie. Grupa zamierza ponadto wejść w nowe segmenty produktowe oraz zwiększyć liczbę kanałów dotarcia do klienta. Skarbiec nie wyklucza akwizycji i podtrzymuje politykę dywidendową.

 

TOWERRozpoczynający ofertę publiczną deweloper Tower Investments pod koniec przyszłego roku będzie decydować o możliwej wypłacie pierwszej w spółce dywidendy, z zysku za 2018 rok – poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk.

 

VANTAGEVantage Development przydzielił 70 tys. obligacji w ofercie prywatnej – poinformowała spółka.
VIVIDVivid Games oczekuje, że nowe gry firmy, które zostaną wydane w przyszłym roku, mogą osiągnąć wyższą sprzedaż niż seria Real Boxing – poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Poza pracą nad własnymi tytułami grupa nadal rozmawia o współpracy dystrybucyjnej z innymi producentami.
WORKSERV 

Work Service chce mieć ponad 3 mld zł przychodów w 2020 r. – poinformował prezes Maciej Witucki. Spółka oczekuje, że w nadchodzących pięciu latach, średni ważony wzrost wartości rynku, na którym działa wyniesie ok. 10-15% rocznie.

Przegląd prasy

BANKI1) Bankowy dług rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Inwestorzy chętnie kupują obligacje podporządkowane oferujące atrakcyjne marże przy stosunkowo niskim ryzyku, a banki korzystają z dobrego popytu. /Rz/

2) Rząd pójdzie na rękę bankom i wejście w życie split paymentu w VAT znów zostanie opóźnione. Miał być kwiecień, a będzie prawdopodobnie lipiec. /GP/

 

PKOBPBanki wspierają biznes w rozwoju za granicą. PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu, dającą m.in. dostęp do najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych oraz aktualnych analiz branżowych. /Rz/

 

COMARCHAkcjonariusze Comarchu mogą liczyć na dywidendę, najprawdopodobniej na poziomie tegorocznej, czyli wyniesie 1,5 zł na akcję – mówi prezes i główny akcjonariusz Janusz Filipiak. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

AILLERONWybicie się kursu wysokim białym korpusem na wysokim wolumenie powyżej krótkoterminowej linii oporu.
BIOMEDLUBTest lokalnego oporu na 1,33 zł na wysokim wolumenie, jednak górny cień może zapowiadać kapitulację popytu. Sytuacja techniczna nie jest jeszcze jasna.
CIECHTest średnioterminowego dołka na 53,75 zł.
COMARCHTest krótko-średnioterminowej linii trendu spadkowego.
CORMAYPrzełamanie średnio-długoterminowego dołka na 1,51 zł na podwyższonym wolumenie. Atut podażowy.
ELEKTROTINotowania akcji odbiły od dna spadków na skokowo rosnącym wolumenie. Popyt wchodzi do gry.
GETIN NOBLEBiały korpus na skokowo rosnącym wolumenie kończy korektę spadkową?
HUBSTYLEObrona lokalnego wsparcia w rejonie 0,67 zł świecą przypominającą wymową formację młota.
K2INTERNETPrzełamanie lokalnego wsparcia na 13,84 zł czarną świecą na wysokim wolumenie. Następny przystanek to strefa wsparcia w przedziale 12,00-12,31 zł.
KERNELNotowania akcji zatrzymują spadki. W trakcie wczorajszej sesji kurs wzrósł na skokowo rosnącym wolumenie – popyt nadal wchodzi do gry.
KRUSZWICAWysoki biały korpus na wysokim wolumenie – odbicie w ramach konsolidacji rozkręca się.
LENTEXObrona lokalnego wsparcia w rejonie 7,60 zł świecą przypominającą wymową formację młota. Tworzy się formacja podwójnego dna.
LOTOSWybicie dołem (przełamanie wsparcia na 60 zł) z lokalnej konsolidacji. Następne ważne wsparcie to okolice 56,80 zł (linia długoterminowego trendu wzrostowego).
MBANKŚwieca przypominająca wymową formację objęcia bessy.
PKNORLENPrzełamanie średnioterminowej linii trendu wzrostowego, jednak ostatni dołek na 115,7 zł został obroniony.
PKOBPFormacja objęcia bessy.
POLWAXStrona popytowa broni ostatnich dołków na 9,75 zł. Na wykresie pojawiła się biała świeca na rosnącym wolumenie. Sytuacja zaczyna powoli sprzyjać kupującym.
SANOKPrzełamanie podwójnego długoterminowego wsparcia (dołek i linia trendu wzrostowego) czarnym korpusem na wysokim wolumenie. Relatywnie blisko znajduje się kolejne wsparcie na 44 zł.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: