Raport Rynek Akcji: 28 września 2021

Sytuacja rynkowa

Pierwsza sesja tygodnia nie zmieniła znacząco obrazu rynku. Kluczowe indeksy na Wall Street przeceniły się w przedziale 0,3-0,5%. Z lekką zwyżką dzień zakończyły najważniejsze indeksy z Europy, choć warto zwrócić uwagę, że niemiecki DAX w trakcie sesji oddał większość zysku wypracowanego na otwarciu. Dziś o godz. 14:00 odbędzie się przemówienie prezes EBC Christine Lagarde, a o godz. 16:00 rozpocznie się zeznanie prezesa Fed Jerome’a Powella, o tej samej godzinie opublikowany zostanie wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board.

Największe krajowe indeksy odnotowały w poniedziałek lekki spadek, pogłębiając relatywną słabość z ostatnich dni na europejskim rynku. Nieco lepiej, z dodatnią stopą zwrotu, dzień zakończył indeks sWIG80. W indeksie blue chipów najmocniej potaniały spółki z sektora odzieżowego, z CCC (-3,6%) na czele. Grupa informuje, że sklep internetowy ccc.eu debiutuje w Grecji i w Chorwacji, platforma obecnie jest już dostępna w 12 krajach. W indeksie sWIG80 znaczącym wzrostem wyróżniły się 3 spółki: Serinus (+10,2%), ZEPAK (+9,6%) i ML System (+8,2%), ostatnia ze wspomnianych spółek w trakcie sesji poinformowała o podpisaniu umowy o współpracy z grupą Pilkington ws. wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych dla budownictwa wykorzystujących powłoki, technologię BIPV, oraz z linii Smart Glass. Z pozostałych spółek: 1. Cyfrowy Polsat ogłosi wezwanie na sprzedaż akcji spółki, zamierza nabyć do 82 904 517 akcji spółki po cenie 35 zł za sztukę. Porozumienie akcjonariuszy chce nabyć do 100% liczby głosów na WZ. 2. PCF Group zaktualizował strategię i zakłada m.in. możliwość poszerzenia portfolio gier o gry z segmentu AA. 3. Develia wyemituje obligacje o łącznej wartości 100 mln zł. 4. Rafako zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe obejmujące do 190 pracowników. 5. Boombit wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,24 zł na akcję. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: