Raport Rynek Akcji: 28 lutego 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja na Wall Street była kontynuacją wyprzedaży, której dynamika jest porównywalna z wtorkową sesją. Jedyną różnicą jest to, że do wtorku inwestorzy szacowali wpływ wybuchu epidemii i redukowali pozycje w ryzykownych aktywach. Obecnie wydaje się, że wśród inwestorów pojawia się panika. Dowodem tego jest szósty z rzędu spadek notowań indeksów DJIA oraz S&P500, które po ustanowieniu w zeszłym tygodniu rekordowych poziomów na chwilę obecną tracą w tym tygodniu prawie 11%, tożsamym wchodzą w obszar korekty. Prawie 7% korekty kursów zanotowały takie spółki, jak: Intel, Apple, Exxon Mobil, AMD, Nvidia oraz Microsoft, które z powodu zakłócenia łańcucha dostaw mogą mieć obniżone prognozy zysków w pierwszym kwartale 2021 roku. Przeceny dotknęły również ceny surowców i metali. Jeżeli chodzi o dane makro, to wczoraj poznaliśmy styczniową dynamikę zamówień na dobra trwałe, która jest lepsza od oczekiwań, jak również dynamikę PKB za IV kwartał, której wielkość w ujęciu zannualizowanym jest zgodna z oczekiwaniami. Natomiast dzisiaj poznamy wielkość lutowej dynamiki CPI dla Niemiec oraz dynamikę wydatków i dochodów Amerykanów za styczeń.

Potężne przeceny nie ominęły polskiego parkietu, gdzie indeks WIG20 spadł 3,99%. Każda spółka wchodząca w skład indeksu zakończyła sesję na minusie. W efekcie kursy spółek CCC, Pekao, PKO BP, Lotos i Orlen notowane są na rocznych minimach, natomiast mBank, Play, Orange, PZU oraz KGHM mają kursy najniższe od miesiąca. Warto nadmienić, że w przypadku KGHM istnieje szansa na odbicie kursu po podaniu informacji o odwróceniu odpisów (szczegóły w komunikatach ze spółek). Dzisiaj poznamy wyniki Alior Banku oraz mBanku za 2019 rok. W przeciwieństwie do ogólnie panującego trendu spadkowego potężne wzrosty zanotował PZ Cormay, Harper Hygienics oraz Global Cosmed. Notowania dwóch pierwszych zakończyły się na dziennych maksimach.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: