Raport Rynek Akcji: 28 lutego 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wydarzeniem wczorajszego dnia okazały się doniesienia z PKN ORLEN o podpisaniu listu intencyjnego ze Skarbem Państwa ws. przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad LOTOSEM. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze sygnały o tym, że taka transakcja jest rozważana. W myśl listu intencyjnego, ORLEN miałby nabyć bezpośrednio lub pośrednio min. 53% udział w LOTOSIE (Skarb Państwa posiada w tej spółce udział w wys. 53,19%). Z komunikatu wynika, że szczegóły potencjalnej transakcji mają być dopiero wypracowywane i analizowane. Rynek pozytywnie odebrał te doniesienia, prawdopodobnie widząc w ew. transakcji pole do zauważalnych synergii – obie spółki zanotowały solidne wzrosty (LOTOS ponad 7%, PKN ORLEN ponad 5%), co, w połączeniu z ciepło przyjętymi wynikami IV kw. banku PEKAO (wzrost kursu o blisko 4%), umożliwiło ponad 0,5% wzrostu WIG20, mimo spadku 13 z 20 walorów wchodzących w skład indeksu.

W otoczeniu zewnętrznym wyróżniła się wczoraj spadkowa sesja w Stanach Zjednoczonych (S&P500 spadł o blisko 1,3%), co przypisuje się jastrzębio odebranemu pierwszemu publicznemu wystąpieniu nowego szefa FED, Jerome’a Powella. Wyraził on m.in. opinię, iż od grudniowego posiedzenia napłynął szereg mocnych danych z gospodarki, zwiększających szansę wzrostu inflacji do celu (szybszy wzrost inflacji mógłby w pewnym momencie skłonić bank centralny do szybszego niż obecnie komunikowany, zacieśniania polityki monetarnej). Jastrzębi odbiór wystąpienia potwierdził także rynek długu (wzrost rentowności amerykańskich 10-latek) oraz rynek walutowy (umocnienie USD).

W dzisiejszych godzinach porannych EUROCASH zaraportował wyniki za IV kw. 2017 r. Są one wyraźnie niższe od oczekiwań rynkowych (konsensusu PAP) na poziomie uzyskanych marż (EBITDA, operacyjnej, zysku netto). Wspomniane miary zysków (EBITDA, zysk operacyjny, zysk netto) wskazują także na kilkudziesięcioprocentowe pogorszenia w relacji r/r. Spółka zaktualizowała strategię do 2023 r., m.in. chce rozwijać się w segmencie detalicznym, opierając się zarówno o sklepy własne , jak i franczyzowe.

W kalendarium na dzisiejszą sesję zaplanowane są  publikacje odczytów dynamiki PKB za IV kw. 2017 r. z gospodarki amerykańskiej (druga estymacja) i polskiej (finalny odczyt), ponadto opublikowany zostanie wstępny odczyt inflacyjny za luty w strefie euro. Wczorajsze wstępne dane o inflacji w Niemczech były poniżej konsensusu (1,4% r/r vs. 1,5% r/r w konsensusie).  /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Główne indeksy światowe
 wartośćzm% 1D
DAX 12 490,7-0,3
CAC40 5 343,90,0
FTSE100 7 282,5-0,1
BUX 38 462,6-0,4
S&P500 2 744,3-1,3
DJIA 25 410,0-1,2
SHC* 3 265,6-0,8
NASDAQ 7 330,4-1,2
BOVESPA 86 935,4-0,8
NIKKEI* 22 068,2-1,4
HANG SENG* 30 870,6-1,3
XU100 118 831,60,0
RTS 1 310,8-1,0
* – Zmiana na godzinę 7:31
Indeksy Polskie
WIG 62 928,20,4
WIG20 2 421,50,5
MWIG40 4 789,90,2
SWIG80 14 684,80,1
NCINDEX 268,70,1
 
Waluty
USD/PLN 3,410,1
EUR/PLN 4,170,1
EUR/USD 1,220,0
 
Obligacje
 yield %zm p.b. 1D
Polska 10YT3,39-1
USA 10YT2,901
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl) 62,7-0,6
Złoto (USD/oz) 1 318,30,0
Miedź (USD/t) 6 985,8-1,3

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

Wybrane wydarzenia w spółkach

EUROHOLDWprowadzenie do obrotu na GPW 36.180.600 akcji spółki
TARCZYŃSKIZakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.

Wybrane komunikaty ze spółek

AMRESTAmRest podpisał z LPQ Russia umowę o współpracy dot. rozwoju na rynku rosyjskim działalności restauracyjnej w ramach sieci typu bakery w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych – podała spółka. AmRest ma zainwestować 6 mln euro.
APATOR1) Apator planuje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 39,7 mln zł, czyli 1,20 zł brutto na akcję, zamierza też przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł/akcję w celu ich umorzenia. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł – poinformowała Apator.

2) Apator prognozuje, że w 2018 roku jego zysk netto znajdzie się w przedziale 65-70 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą między 850 a 880 mln zł – poinformowała spółka.

3) Apator spodziewa się w 2018 roku spadku przychodów, gdyż zamierza skoncentrować się na wyżej marżowych produktach i kontraktach – poinformował prezes Apatora Mirosław Klepacki. Planowane na ten rok wydatki inwestycyjne sięgną 56 mln zł.

ASBISAsbis oczekuje, że przychody grupy wzrosną w 2018 roku w każdym segmencie biznesowym – poinformowali na konferencji przedstawiciele grupy. Grupa chce w tym roku m.in. uruchomić pod własną marką sprzedaż produktów w zakresie rozwiązań dla tzw. internetu rzeczy oraz rozpocząć dystrybucję w Gruzji.
BSCDRUKBSC Drukarnia Opakowań zmieniła plan inwestycyjny na 2018 rok. Grupa zamierza wydać na inwestycje łącznie około 58,1 mln zł – podała spółka. Wcześniej zakładała, że wydatki na ten cel wyniosą ok. 45,6 mln zł.
BUDIMEXPięciu wykonawców chce projektować i budować obwodnicę Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodano, że najtańszą ofertę złożył Budimex – 69 mln zł brutto, a najdroższą 128,5 mln zł brutto zaproponowała spółka Strabag.
ERBUDErbud podpisał umowę zakupu wszystkich udziałów niemieckiej spółki IVT Weiner + Reimann za 8,5 mln EUR – podała spółka w komunikacie. W wyniku przejęcia Erbud spodziewa się wzrostu rentowności oraz przekroczenia 20% udziału przychodów zagranicznych w łącznej sprzedaży.
EMPERIAW 2017 r. Emperia Holding otworzyła 77 nowych sklepów Stokrotka. W 2018 r. planuje otworzyć ok. 120 sklepów – poinformował prezes Dariusz Kalinowski. Zakaz handlu w niedzielę nie powinien mieć negatywnego wpływu na wyniki finansowe spółki.
EUROCASH1) Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 8,8 mln zł wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus zakładał 56,2 mln zł zysku.

2) Grupa Eurocash chce stworzyć największą w Polsce sieć supermarketów, w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe – poinformowała spółka, prezentując założenia zaktualizowanej strategii do 2023 r. W ciągu pięciu lat, również wspólnie z franczyzobiorcami, planuje otwarcie ok. 900 nowych sklepów.

GRUPA AZOTYWe wtorek rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn przyjęła rezygnację prezesa zarządu kędzierzyńskiej spółki Pawła Mortasa – poinformowała kierownik Biura Komunikacji spółki J. Ryba.
KERNELKernel Holding zanotował 67 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale roku obrotowego 2017/2018 wobec 95,4 mln USD zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie.
MONNARIMonnari liczy w tym roku na dalszy wzrost marż. Chce zwiększyć powierzchnię handlową o 5-7% r/r – poinformowali przedstawiciele spółki.
NETMEDIASpółka Netmedia chce skupić do 1 mln akcji własnych stanowiących 10,81% jej kapitału, po 9,8 zł za sztukę – podała spółka. Skupione akcje mają zostać umorzone. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji potrwa od 01.03.2018 r. do 09.03.2018 r.
PEKAOAnalizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao i Alior Banku zakończą się najpóźniej w II kwartale – poinformował Michał Krupiński, prezes Pekao.
PKNORLEN1) PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% akcji Lotosu – poinformował PKN Orlen.

2) PKN Orlen szacuje, że ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, proces przejęcia przez płocki koncern Grupy Lotos potrwa około roku – poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

3) PKN Orlen zapowiada kontynuację polityki dywidendowej po przejęciu Grupy Lotos, a zoptymalizowane w ramach całego Koncernu procesy pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania – może to być nawet kilkaset milionów rocznie – poinformował PKN Orlen.

4) Nie obawiam się zagrożenia dla konkurencji na rynku, nie wpłynie to na odbiorców detalicznych – powiedział PAP minister energii Krzysztof Tchórzewski, komentując podpisanie listu intencyjnego ws. przejęcia Lotosu przez PKN Orlen.

5) W kwestii fuzji Orlenu i Lotosu, z uwagi na obroty obu firm, powinna wypowiedzieć się Komisja Europejska – powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

PLAY1) Play Communications chce w 2018 roku utrzymać w miarę stabilną marżę skorygowanej EBITDA. Zakłada, że nakłady inwestycyjne wyniosą poniżej 800 mln zł – podała spółka w prezentacji.

2) Zysk EBITDA Play Communications w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 563,9 mln zł z 523,2 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie rocznym. Zysk okazał się zbliżony do konsensusu, który zakładał wynik na poziomie 557,2 mln zł.

3) Play Communications zamierza utrzymać w 2019 r. dywidendę na podobnym poziomie do wypłaconej w 2018 r. – podała spółka w prezentacji.

PRAGMA INKASOPragma Inkaso zawarła przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej działki inwestycyjnej za 6,6 mln zł brutto – podała spółka.
PROCHEMProchem rozpocznie skup do 960 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia po 25 zł za sztukę – podała spółka w komunikacie. Akcje objęte skupem stanowią 24,65% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
PROCHNIKPróchnik rozpoczął przegląd opcji strategicznych zmierzających do pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań i rozwój spółki – poinformował Próchnik. Wcześniejsze zaproszenie do składania ofert objęcia akcji serii O nie spotkało się z zainteresowaniem akcjonariuszy.
TARCZYNSKIOFE PZU złożył pozew w w sprawie uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki Tarczyński z dnia 15 stycznia – podała spółka. Uchwała dotyczyła współfinansowania przez spółkę wezwania ogłoszonego przez EJT.
UNIBEPSpółka z grupy Unibepu podpisała umowy kupna praw do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie za łącznie 15 mln zł – podał Unibep. Na kupowanych działkach spółka planuje zbudować ok. 150 mieszkań.

Przegląd prasy

PGNIGKomisja Europejska poinformowała PGNiG, że zamierza odrzucić jego wniosek o włączenie się do unijnego dochodzenia antymonopolowego przeciw Gazpromowi. /Parkiet/
PKNORLENPo przejęciu udziałów przez PKN Orlen w Lotosie ten ostatni zachowa odrębność. Przełoży się to na utrzymanie miejsc pracy i wpływów podatkowych na pomorzu. /Rz/

Sygnały analizy technicznej

BZWBKFormacja czarno-białego harami na dołkach korekty. Wzrost wolumenu dodatkowym atutem popytu.
ENERGAPrzełamanie strefy wsparcia w przedziale 11,17-11,40 zł na istotnym wolumenie. Następne wsparcie to okolice 9,60 zł.
JSWObrona w cenach zamknięcia długoterminowej linii trendu wzrostowego.
LOTOSWysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie oddala kurs od dna lokalnej konsolidacji w przedziale 53,12-62,44 zł.
NOWAGALAStrona kupująca od dwóch dni broni lokalnego wsparcia na 1,53 zł.
PKNORLENBiały korpus na skokowo rosnącym wolumenie odbija od dołka korekty, jednak popyt nie zdołał powrócić z kursem zamknięcia powyżej przełamanego uprzednio wsparcia na 100,20 zł.
VISTALSkokowy wzrost kursu na skokowo rosnącym wolumenie. Strona popytowa ponownie pokazała, że rozkręca falę wzrostową.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

   EV/S (P/BV*)EV/EBITDA (DY*)P/E
Banki Cena (zł) MC (mln zł)201620172018201620172018201620172018
 BZWBK383,00   380451,71,61,5       0,0       0,0       0,015,115,112,9
 GETIN NOBLE BANK1,51     1 3620,30,30,3 – – –230,8
 HANDLOWY84,20   11 0021,61,61,6       0,1 –       0,120,517,314,9
 INGBSK201,50   26 2152,22,01,9 – –       0,018,716,214,1
 MBANK SA459,60   19 4471,41,31,2 –       0,0       0,017,815,313,0
 MILLENNIUM8,65   10 4931,41,31,2 – –       0,015,413,811,5
 PEKAO134,80   35 3811,51,51,5       0,1       0,1       0,114,315,513,0
 PKOBP44,11   55 1381,71,51,4 –       0,0       0,019,217,915,8
Ubezpieczyciele           
 PZU43,92   37 9262,92,62,4       0,0       0,0       0,115,713,311,8
Paliwa           
 LOTOS58,96   10 9000,70,60,6       4,9       5,1       5,410,77,210,2
 PKN ORLEN98,80   422580,50,50,5       4,5       6,0       5,95,99,69,7
 PGNIG6,09   35 1901,21,21,1       6,8       5,7       5,215,010,99,8
Górnictwo i metale           
 BOGDANKA54,40     1 8501,51,51,4       4,3       4,1       4,010,28,87,7
 JSW95,30   11 1891,51,11,2       9,5       2,7       3,32543,04,86,3
 KGHM107,75   21 5501,61,51,4     10,4       5,4       4,78,97,0
Energetyka           
 ENEA10,25     4 5251,11,11,0       5,7       5,0       4,55,34,44,5
 ENERGA SA10,78     4 464 – – –
 PGE SA10,57   19 7631,11,21,2       4,7       4,0       4,27,76,77,0
 TAURONPE2,65     4 6440,90,90,9       6,3       4,4       4,612,53,74,4
Chemia           
 GRUPA AZOTY SA60,30     5 9811,01,00,9       9,2       7,3       7,415,911,412,1
 CIECH59,45     3 1331,31,21,3       5,0       5,7       6,55,38,410,2
 POLICE19,75     1 4810,80,80,8     10,4       7,2       7,221,29,610,4
 PULAWY153,00     2 9250,90,80,8       5,8       5,8       5,710,810,810,0
 SYNTHOS4,89     6 4711,81,21,3     12,7       9,5       9,725,313,413,6
Telekomunikacja           
 NETIA5,38     1 8751,01,11,1       3,7       4,1       4,457,4171,063,0
 ORANGE POLSKA SA5,75     7 5461,21,21,2       5,0       4,7       4,564,032,5
Budownictwo           
 BUDIMEX199,60     5 0960,80,70,6       8,1       7,2       8,512,411,213,4
 ELBUDOWA86,80        4120,40,50,4       5,2       5,8       6,37,59,29,7
 ERBUD20,40        2610,20,20,2       7,1       8,0       7,87,411,310,8
 TRAKCJA SA7,26        3730,50,50,4       6,8     11,0     10,56,616,915,3
 ULMA60,50        3182,11,91,7       6,0       5,2       4,624,718,712,2
 UNIBEP8,48        2970,30,30,3       9,6       9,1       8,29,39,48,8
Deweloperzy           
 DOMDEV84,60     2 1041,91,61,3     13,4       9,2       7,516,711,39,2
 GTC9,25     4 35015,114,812,7     11,8     11,5     13,227,342,249,6
 POLNORD9,84        3223,52,22,0 –     50,2     28,174,419,0
Media           
 AGORA13,65        6510,70,70,7       7,0       6,5       6,4189,242,4
 CYFRPLSAT23,36   14 9402,82,72,6       7,4       7,4       7,314,613,712,2
            
            
   EV/S (P/BV*)EV/EBITDA (DY*)P/E
  Cena (zł) MC (mln zł)201620172018201620172018201620172018
            
IT           
 ASSECOPOL46,60     3 8680,50,50,5       4,8       4,6       4,67,111,014,4
 COMARCH173,00     1 4071,31,31,2       8,3     11,4       8,918,622,618,2
 SYGNITY3,50          420,20,20,2 –       4,4       3,39,04,8
Dystrybutorzy IT           
 ABPL28,70        4650,10,10,1       5,5       5,5       5,26,87,26,6
 ABCDATA2,03        2540,10,10,1       8,5       6,3       5,414,88,46,4
 ACTION3,32          560,00,00,1 –     10,6     16,6
Przemysł           
 APATOR24,00        7951,21,21,2 –       7,6       7,414,110,710,5
 BORYSZEW9,84     2 3620,70,60,6     10,3       7,9       7,412,410,611,1
 FAMUR6,46     3 6142,42,93,3     14,5     11,8       8,138,541,621,6
 FORTE55,50     1 3282,02,01,9     13,4     16,9     13,312,018,613,7
 PFLEIDERER GROUP39,15     2 533 – – –
 IMPEXMET4,39        8780,50,50,5       6,7       6,3       5,66,76,65,7
 KOPEX4,29        3190,8 – – –
 KETY374,00     3 5611,91,61,5     10,8       9,7       9,012,814,413,8
 ALUMETAL SA52,30        8100,80,70,6       9,0     10,9       9,39,013,010,7
Handel           
 AMREST HOLDINGS435,00     9 2282,11,71,4     16,6     14,4     11,348,450,234,8
 CCC SA262,00   10 7853,82,92,3     64,3     54,8     39,334,233,824,3
 EMPERIA101,50     1 2530,50,50,5     11,1       9,3       8,135,026,322,1
 EUROCASH23,34     3 2480,30,20,2 –     12,7     11,417,514,7
 LPP9405,00   17 4222,52,21,9     30,7     17,2     14,599,739,230,6
Leki i dystryb. farm.           
 MABION111,00     1 31024,38,5 – –     13,725,0
 NEUCA261,00     1 2210,20,20,2       8,7       9,9       9,411,012,712,6
 SELVITA SA62,90        866 – – –

*/dla banków i ubezpieczycieli
Źródło: Bloomberg

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: