Raport Rynek Akcji: 25 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Pomimo wczorajszej kumulacji danych makro środowa sesja za oceanem nie przyniosła większych zmian, indeksy S&P 500 i Nasdaq zyskały odpowiednio 0,2 i 0,4%. Pozytywnie zaskoczył rynek pracy w USA – liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wyniosła 199 tys., z 270 tys. poprzednio, konsensus analityków spodziewał się 260 tys. wniosków. Sytuacja na rynku pracy znacząco się poprawiła, jest to najlepszy wynik od 52 lat. Z opublikowanego wieczorem protokołu z posiedzenia FOMC wynika, że zwiększona inflacja może trwać dłużej niż wcześniej prognozowano. Silny rynek pracy i większa presja inflacyjna może przyśpieszyć zacieśnianie polityki monetarnej w USA. W Europie Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2022 r. Kolejny kraj wprowadza lockdown – wczoraj Słowacja ogłosiła 14 dniowe ograniczenia. Dzisiaj aktywność inwestorów na globalnych rynkach zapewne będzie ograniczona przez Święto Dziękczynienia i brak sesji na Wall Street.

Na krajowym rynku 1%-ową przecenę odnotowały największe spółki, lekko stracił indeks mWIG40, a sWIG80 zakończył dzień na 0,3%-owym plusie. Wśród blue chipów nie zaskoczył specjalnie CD Projekt (-7,2%), który po dotarciu do okrągłej granicy 200 zł, gwałtownie zawrócił – trend horyzontalny wciąż jest rozgrywany. Nowe minimum w cenach zamknięcia wyznaczyło Allegro (-6,7%) na poziomie 40,37 zł. Trzecim najsłabszym walorem było Asseco (-5,2%), po publikacji wyników kwartalnych. Na przeciwległym biegunie sesję z 3,5%-owym wzrostem sesję zakończył Tauron i CCC. W indeksie sWIG80 wyróżniały się walory Getinu (+17%) i Erbudu (+12,9%). Getin Holding planuje obniżenie kapitału zakładowego do 19 mln zł i wypłacenie akcjonariuszom 190 mln zł z tego tytułu jesienią 2022 r. Spółka szacuje również wypłacenie dywidendy na początku 2023 r., która przy pomyślnych wiatrach może wynieść ok. 200 mln zł. Erbud ma otrzymać w sprawie przeciw Millennium ok. 100 zł – wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Z pozostałych spółek: 1. Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kw. wyniósł 666 mln zł – zgodnie z szacunkami, w ubiegłym roku wynik netto wyniósł 3,1 mld zł – wspomagany zdarzeniem jednorazowym. 2. KGHM nie skorzysta z prawa pierwszeństwa kupna udziałów w Sierra Gorda. 3. Zysk netto CCC w III kw. wyniósł 12,2 mln zł, wobec 31 mln zł straty przed rokiem. 4. Livechat w poprzednim kwartale zarobił 32,7 mln zł netto, co oznacza wzrost o 28% r/r i przewyższa konsensus o 4,8%. 5. Bogdanka kończy III kw. zgodnie z szacunkami, z zyskiem netto na poziomie 73 mln zł, przed rokiem miała 2 mln zł straty netto – wyniki są zgodne z szacunkami. 6. Krynicki Recykling rozpoczyna przegląd opcji strategicznych. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: