Raport Rynek Akcji: 23 lipca 2021

Sytuacja rynkowa

Indeksy na Wall Street, podobnie jak indeksy z Europy, zakończyły czwartkową sesję z lekką zwyżką. Do najważniejszych wydarzeń poprzedniego dnia należą decyzje EBC, w tym o utrzymaniu stóp i programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie. Wczoraj nieco gorsze dane spłynęły z amerykańskiego rynku pracy – liczba bezrobotnych ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek wyniosła 419 tys. wobec 368 tys. poprzednio oraz wobec konsensusu analityków 350 tys. Pozytywnie zaskoczyły wyniki Twittera, skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 20 centów wobec prognoz analityków zakładających wynik na poziomie 7 centów. Dziś wyniki przedstawią trzy spółki z USA z kapitalizacją powyżej 100 mld USD: Honeywell, NextEra Energy i American Express.

Na krajowym parkiecie przeceniły się indeksy dużych i średnich spółek, sesję z lekkim wzrostem zakończył jedynie indeks sWIG80. Wśród blue chipów najmocniej zyskiwał sektor telekomunikacji – Cyfrowy Polsat (+2,5%) ustanowił nowe historyczne maksimum, a Orange (+2,1%) przebiło lokalne szczyty z kwietnia 2021 r. Część zysków z środy oddał sektor bankowy, w tym najsłabszy walor w indeksie WIG20 Santander Bank (-2,7%). W indeksie mWIG40 na podium zwyżek znalazł się DataWalk (+4,9%), który w trakcie sesji przedstawił komunikat o otrzymaniu zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk. Na II miejscu w indeksie znalazła się Neuca (+4,6%), która wyznaczyła nowe historyczne maksimum. Przeszło 4% zyskał również PlayWay. Największą korektę odnotowali liderzy poprzedniej sesji – mBank (-2,7%) i Alior (-2,2%). W indeksie mniejszych spółek dominował Unimot (+9%), który do końca wakacji chce mieć 80 stacji paliw pod marką Avia. Mocne odbicie zapoczątkowane w środę kontynuowało Forte (+7,1%) /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: