Raport Rynek Akcji: 20 grudnia 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Amerykańskie indeksy zanotowały wzrosty na wczorajszej sesji, nawet w sytuacji niepokoju o stanowisko prezydenta USA D. Trumpa. Izba Reprezentantów przegłosowała w dniu wczorajszym impeachment głowy państwa i tym samym został on postawiony w stan oskarżenia. Teraz decyzja o odwołaniu D. Trumpa z prezydentury należy do senatu, w którym większość głosów posiadają Republikanie stojący po stronie D. Trumpa, stąd zwolnienie z funkcji może nie dojść do skutku. Nawiązując do relacji chińsko-amerykańskich, rzecznik chińskiego ministerstwa handlu zapewnił, że strony konfliktu są ze sobą w kontakcie a po oficjalnym podpisaniu wypracowanego dokumentu jednoczącego państwa zostanie on zaprezentowany publicznie. Dodatkowo kolejne amerykańskie artykuły chemiczne stały się wolne od ceł z końcem grudnia.

Główne indeksy rynku akcji w Polsce, podobnie jak za Oceanem, notowały wzrosty. W indeksie WIG20 mocno tracił Cyfrowy Polsat, który zaproponował zakup 22% akcji Asseco Poland po 65 zł za łączną wartość 1,2 mld zł. Prezes uspokoił inwestorów zapewnieniem, że polityka dywidendowa spółki pozostaje bez zmian. Na fali takich informacji Asseco Poland rosło nawet o 11% na sesji. Tauron zaliczył korektę po podpisaniu umowy z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa na budowę bloku energetycznego Jaworzno. Dodatkowo spółka pozyskała 750 mln zł kredytu na zakupy inwestycyjne. Dzisiaj nad ranem napłynęła informacja, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie, która ma dotyczyć zamówień publicznych na drążenie wyrobisk górniczych i eksploatację złóż węgla kamiennego. KGHM zawarł umowę kredytu na kwotę 1500 mln USD z konsorcjum banków Pekao, Intesa Sandaolo, Banco Santander, Stantander Bank Polska i PKO BP. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Z danych makro, produkcja przemysłowa w Polsce w listopadzie wzrosła o 1,4% r/r pobijając tym samym oczekiwania rynku. Dzisiaj nastąpi odczyt sprzedaży detalicznej za listopad w Polsce (prognoza 4,8% r/r). /Wioletta Pawłowska/

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: