Raport Rynek Akcji: 2 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Głównych wydarzeniem zakończenia miesiąca na krajowym rynku był wstępny raport o październikowej inflacji wykazujący roczną dynamikę cen konsumpcyjnych na poziomie 6,8% co jest odczytem najwyższym od 20 lat. Oczekuje się, że tak wysokie zmiany muszą spotkać się z reakcją RPP i wcześniejsza retoryka o przejściowym charakterze zaczyna się kruszyć, tym bardziej że inne czynniki inflacji jak rosnące ceny paliw, oczekiwane wzrosty cen energii oraz presja płacowa będą odbijać się na kosztach produkcji, które w mniejszym lub większym stopniu są przenoszone na końcowego odbiorcę.

Kwestia zakresu zmian stóp procentowych oraz jej dynamiki trudno ocenić, komunikacja RPP z rynkiem raczej preferuje efekt zaskoczeń, aniżeli przygotowywanie do przyszłych decyzji. Niezależnie od tego oczekiwany wzrost stóp procentowych, przynajmniej do pewnego poziomu, jest korzystny dla sektora bankowego, który będzie w stanie generować wyższe marże odsetkowe będące z korzyścią dla wyników finansowych.

Indeks WIG-Banki po piątkowej sesji osiągnął nowe historyczne maksimum, a cały sektor pozwolił na wzrost indeksu największych spółek, mimo liczebnej przewagi spółek spadkowych. Silny wpływ banków objął również indeks mWIG40, który wszedł na nowe historyczne maksimum, a w którym tenże sektor odpowiada za 30% portfela indeksowego. Reakcja RPP może nastąpić już na najbliższym, środowym posiedzeniu RPP.

W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty wskaźnika PMI dla Polski, który jest szacowany na poziomie zbliżonym od poprzedniego miesiąca w pobliżu 53 pkt, czyli wciąż utrzymuje się dobra koniunktura w przemyśle, jednak szczyt aktywności wydaje się być osiągnięty. We wstępnych raportach PMI dla głównych gospodarek, oprócz pozytywnych aspektów związanych z rosnącym portfelem zamówień oraz zatrudnienia, wskazywano na rosnące koszty produkcji związane ze wzrostem cen materiałów oraz wynagrodzeń, a także wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Wydaje się, że podobne bolączki mogą dotykać również krajowy sektor przetwórczy. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: