Raport Rynek Akcji: 16 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Zamknięcie wczorajszej sesji na Wall Street wypadło w pobliżu poziomów z zamknięcia piątkowej sesji, kluczowe indeksy nie zmieniły istotnie swojej wartości, a zmiany kursów na pojedynczych spółkach o największej kapitalizacji dochodziły sporadycznie do 2%. Za nami jest już wirtualne spotkanie przywódców USA i Chin, głównym tematem rozmów był temat Tajwanu. Ze strony Białego Domu padło oświadczenie, że poczyniono postępy w aspekcie rozmów o rywalizacji pomiędzy państwami, jednak bez żadnych przełomów. Dziś wyniki opublikują najwięksi detaliści – Walmart i Home Depot i poznamy dane makro zza oceanu o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, a także odczyt PKB za III kw. w strefie euro.

Krajowe indeksy odnotowały wczoraj słabszą sesję, najmocniej przecenił się indeks WIG20 (-1%), w którym najmocniej ciążyły notowania spółek surowcowych i koncernów naftowych. Spółkom paliwowym nie pomogły plany obniżenia marż na stacjach paliw oraz w rafineriach, w ramach tzw. tarczy inflacyjnej. Najsłabszym walorem na sesji było JSW (-8,3%), po aktualizacji planów wydobycia węgla w 2021 roku – spadek z 16 mln ton do 13,8 mln ton. Na przeciwległym biegunie znalazło się Orange (+3%), które rozpoczyna rozmowy z partnerami społecznymi określające warunki zatrudnienia na lata 2022-2023. Negatywny sentyment wokół JSW rozlał się również na inne spółki węglowe, w tym na najsłabszy walor z indeksu mWIG40 – Famur (-6,7%), który po sesji opublikował wyniki: zysk netto w III kw. wyniósł 41 mln zł wobec konsensusu na poziomie 27 mln zł, wynik był słabszy o 42% r/r. Słabiej radziła sobie również Bogdanka (-5,5%). Z pozostałych spółek: 1. Zysk netto Mercatora w III kw. wyniósł 39,5 mln zł wobec 356 mln zł przed rokiem, spółka szacowała wynik na poziomie 36,3 mln zł. Spółka dopuszcza scenariusz dalszego spadku marż, ze względu na globalny trend spadkowy cen rękawic. 2. Stalprodukt zakończył III kw. z zyskiem netto na poziomie 157 mln zł, zgodnie z szacunkami. 3. Wirtualna Polska wypracowała w III kw. wynik netto wyższy od konsensusu aż o 54%, na poziomie 53 mln zł wobec 25 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. 4. Grupa GTC miała w III kw. 11,3 mln euro zysku netto, wobec 17,2 mln euro przed rokiem, prognozy analityków oscylowały wokół poziomu 15,4 mln euro. 5. Alumetal zarobił 29 mln zł w III kw., o 83% więcej niż w III kw. 2020 roku. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: