Raport Rynek Akcji: 12 października 2021

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowa sesja zakończyła się 0,7%-ową przeceną najważniejszych amerykańskich indeksów. W Europie nastroje były nieco lepsze, jednak dziś podążając za przeceną na azjatyckich rynkach kontrakty na indeksy rynków rozwiniętych wskazują jednomyślnie na otwarcie sesji na minusie. Wczoraj firma farmaceutyczna Merck złożyła wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie leku Molnupiravir na Covid-19, tworząc konkurencję dla AstraZeneca w ubieganiu się o dopuszczenie do użytku pierwszego leku na koronawirusa. Dziś o godz. 11.00 zostanie opublikowany indeks ZEW, przedstawiający opinie i nastroje na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech.

Rajd krajowych blue chipów wciąż trwa, indeks WIG20 zyskał wczoraj niemal 2%, tym samym przebił poziom 2450 pkt. Wśród największych podmiotów najmocniej zyskiwały spółki górnicze KGHM (+7,2%) i JSW (+5,9%), wzrosty kontynuował również sektor bankowy, a także energetyczny i koncerny naftowe. W indeksie mWIG40 największą przecenę odnotował Mabion (-5%), jednak po sesji spółka opublikowała komunikat, z którego wynika, że Mabion otrzymał pozwolenie na badanie kliniczne leku MabionCD20 u pacjentów z RZS. Po sesji komunikaty opublikowało również studio TS Games – dokonano zmian w zarządzie, odszedł Marcin Chruszczyński, a powołano Magdalenę Jurewicz. Spółka poinformowała również o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, oceniono, że skoncentrowanie się na obecnej strategii, projektach i działalności jest najlepszą drogą do osiągnięcia długoterminowych celów spółki. Dodatkowo RN obniżyła wysokość powtarzalnej EBITDA na potrzeby programu motywacyjnego do kwoty nie mniejszej niż 228,9 mln zł (z 248,8 mln zł). Z pozostałych spółek: 1. Asseco Poland utworzyło spółkę Asseco Cloud, która ma wspierać klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. 2. PCC Exol podpisał z Orlenem umowę ws. dostawy tlenku etylenu. 3. ARP wzywa do sprzedaży ok 52,71% akcji Rafametu, po cenie 17,21 zł za akcję. ARP w wyniku wezwania chce osiągnąć 100% w kapitale zakładowym spółki. 4. NanoGroup przesuwa termin wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny z 30 września 2021 r. do końca I kw. 2022 r. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: