Raport Futures: 31 października 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Podobny przebieg sesji notowały rynki zachodnioeuropejskie mierzone kontraktami terminowymi na DAX i Stoxx Europe 600. Na wykresie dziennym FW20 niewielki, wzrostowy korpus wczorajszej świecy niestety nie stanowi dostatecznego potwierdzenia dla wcześniejszej formacji harami, ale też nie przekreśla zupełnie jej znaczenia. Samą formację wspiera fakt pojawianie się jej blisko wsparcia lipcowego dołka, przy którym jednocześnie wyczerpuje się potencjał spadkowy z wcześniejszej formacji RGR. RSI lekko odbija ze strefy wyprzedania rynku, MACD jeszcze podtrzymuje sygnały sprzedaży.

Na wykresie 60-min kurs instrumentu wybił się ruchem bocznym z wcześniejszego kanału spadkowego. Ponad linią oporu pozostaje w tym interwale wskaźniki RSI, MACD będąc powyżej linii sygnalnej zmierza w stronę poziomy równowagi. Poranna zwyżka na giełdach azjatyckich oraz wyraźnie dodatnie zmiany notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnie od wczorajszego popołudnia, implikują wzrostowy początek sesji dla FW20.

W dzisiejszym kalendarium zwraca się uwagę na wstępne odczyty inflacyjne w październiku dla Polski i strefy euro. Rano został opublikowany raport o niemieckiej sprzedaży detalicznej, został wykazany mocny spadek r/r, reakcja rynku (futures DAX) jak na razie jest neutralna. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: