Raport Futures: 28 września 2021

Sytuacja rynkowa

Trzecią sesję z rzędu krajowy rynek notował osłabienie nastrojów. Na wykresie dziennym FW20 kurs instrumentu jest coraz bliżej potencjalnego wsparcia uprzednio pokonanej linii szczytów 2272 pkt. Przed tygodniem tak określone wsparcie było już z powiedzeniem testowane. Niekorzystne sygnały nadal mają miejsce na podstawowych wskaźnikach AT, kurs utrzymuje się poniżej średniej 15-sesyjnej, na MACD jest aktywny sygnał sprzedaży. Nieco chaotyczne przecięcia mają miejsce na wskaźniku DMI co bardziej podpowiada obecność trendu bocznego. Na diagramie 60-min kurs podąża trendem spadkowym, ale o łagodnym nachyleniu. W tym interwale wskaźnik RSI przełamuje lokalną spadkową linię oporu, w stronę linii sygnalnej odwraca się MACD. Na wskaźniku DMI przebieg linii ADX poniżej DM+ i DM- jest wyrazem bardzo słabej siły bieżącej tendencji wykresu cenowego.

W grupie spółek indeksu bazowego szalę na niekorzyść indeksu przechyliły spółki odzieżowe oraz KGHM. Nieznaczne umocnienie banków oraz PKN nie było w stanie temu zaradzić, zwłaszcza że ogółem liczba spółek spadkowym była w przewadze. Na rynkach zagranicznych główne indeksy zachodnioeuropejskie notowały niewielki przyrost, w słabszej kondycji były akcje amerykańskie, ale to głównie tzw. spółek „growth”. Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy nie wykazują większych zmian implikując neutralny początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: