Raport Futures: 26 października 2021

Sytuacja rynkowa

Notowania FW20 z początkiem tygodnia lekko zyskiwały na wartości. Ogółem sesja minęła jednak w stanie obniżonej zmienności, różnica między ceną maksymalną i minimalną wyniosła jedynie 13 pkt., a odchylenie od kuru odniesienia to 11 pkt. Tak więc było to raczej powstrzymanie poprzedzającego spadku, niż wzrostowe odbicie. Na wykresie 60-min kurs jest tuż poniżej strefy oporu 2442 pkt, którą określa podstawa wcześniejszego trendu bocznego. Ale uwagę zwracają rozległe pozytywne dywergencje na wskaźnikach RSI i MACD wspierające proces odwrócenia poprzedzającej zniżki.

Na wykresie dziennym po wczorajszej sesji pojawiła się niska szpulka sugerująca osiągnięcie przejściowego stanu równowagi. Wraz z tym niski wolumen sugeruje wyciszenie wcześniejszej nierównowagi popyt/podaż. Kurs opiera się na przebiegu średniej 15- sesyjnej nieznacznie naruszając ceną minimalną. Na MACD pojawiło się spadkowe przecięcie będące wstępnym sygnałem sprzedaży. Najbliższym wsparciem jest pokonany niedawno wrześniowy szczyt w pobliżu 2393 pkt.

W grupie spółek indeksu bazowego filarem wczorajszego odbicia WIG20 były spółki paliwowe przy niewielkiej podporze banków, a kompensujące gorsze nastroje na akcjach ALLEGRO oraz producentach energii. Na giełdach zagranicznych lepsze zachowanie notowały wczoraj akcje amerykańskie, zwłaszcza w obrębie tzw. spółek wzrostowych. Podobne nastawienia wykazują poranne notowania kontaktów terminowych na główne indeksy implikując lekko wzrostowy początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: