Raport Futures: 22 października 2021

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja przyniosła wyraźniejsze obsunięcie notowań na krajowym rynku, a przynajmniej w segmencie największych spółek. Stało się to mimo przewagi liczebnej spółek wzrostowych, a za sprawą silnych przecen głównie akcji KGHM i CDPROJEKT oraz umiarkowanych spadków sektora paliwowego. Na wykresie 60-min kurs FW20 wybił się dołem z dotychczasowego trendu bocznego. Towarzyszą temu sygnały sprzedaży na wskaźnikach MACD i DMI, w przypadku DMI jest potwierdzenie ze strony podwyższonych wartości ADX. Zniesienie Fibonacciego 38,2% z ostatniej fali wzrostowej określa potencjalne wsparcie w pobliżu 2400 pkt.

Na wykresie dziennym kurs opuszcza strefę wcześniejszej konsolidacji. Ujemna zmiana kursu oczywiście wynika z przewagi strony podażowej, ale kształt świecy (szpulka) oraz wciąż niski wolumen wskazują, że ta nierównowag została osiągnięta w większej mierze cofnięciem się popytu, niż wzrostem presji podaży. Tutaj wrześniowy szczyt określa pierwsze istotne wsparcie przy wartości 2393 pkt. Zwracamy uwagę na przebiegającą tuż poniżej bieżących notowań średnią 15-sesyjną (2415 pkt.), MACD zakręca w stronę linii sygnalnej, linia DM+ jest poniżej ADX potwierdzając osłabienie wzrostowego impetu. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na szacunkowe odczyty wskaźników PMI.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: