CDPROJEKT: spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych. Kurs akcji obronił wsparcie na 233 zł po czym w trackie ostatniej sesji wyraźnie wzrósł powyżej naruszonej linii trendu wzrostowego, czemu towarzyszył wzrost wolumenu. Strona kupująca nadal utrzymuje kontrolę.

 

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

 

 

Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu notowań cen akcji spółek uwzględnionych w raportach Spółka dnia według daty publikacji. Stopy zwrotu poszczególnych walorów obliczane są na podstawie ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego publikację danych raportów Spółka dnia i cen zamknięcia po upływie 1, 5, 10 i 20 dni sesyjnych. Stopa zwrotu Intraday obliczana jest na podstawie ceny otwarcia i zamknięcia z danego dnia.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Oceń ten artykuł: