BBIDEV: spółka dnia

spółka dnia 1

BBIDEV spółka dnia
Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

BBIDEV

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu akcji spółek zaprezentowanych w raportach „Spółka dnia”. Stopy zwrotu dla każdego waloru obliczane są na podstawie kursu zamknięcia z sesji poprzedzającej dzień publikacji spółki w niniejszym raporcie oraz kursów zamknięcia z kolejnych 1, 5, 10 i 20 dni sesyjnych. Stopa zwrotu Intraday obliczana jest na podstawie kursu otwarcia i zamknięcia z dnia zaprezentowania waloru jako „Spółka dnia”.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: