Chwila oddechu dla złota

Na światowych rynkach finansowych nadal panuje kruchy apetyt na ryzyko po zapowiedzi w ubiegłym tygodniu, że chińscy i amerykańscy negocjatorzy porozumienia w sprawie handlu spotkają się ponownie na początku października.

Mimo iż oznacza to stan zawieszenia do czasu zakończenia Złotego Tygodnia w Chinach, podtrzymujemy pogląd, że na drodze do porozumienia piętrzą się liczne przeszkody. W związku z tym jest prawdopodobne, że wrzesień okaże się spokojny i napięcia nasilą się ponownie dopiero 1 października wraz z podwyżką amerykańskich taryf celnych, a oba kraje będą w dalszym ciągu mozolnie negocjować dzielącą ich kwestię 20% warunków porozumienia.

Wysoka korelacja ceny złota do zmian rentowności amerykańskich obligacji spowodowała pierwsze istotne utrudnienie dla hossy rozpoczętej w czerwcu, kiedy nastąpił gwałtowny spadek rentowności. Mimo iż istnieje ryzyko krótkoterminowej korekty do poziomu 1 450 USD/oz lub w najgorszym przypadku 1 380 USD/oz, podtrzymujemy optymistyczną prognozę dla złota. Obecne problemy, choć bolesne, są jednak naszym zdaniem konieczne do ożywienia hossy, która przeszła w rutynę.

Wcześniejsze hossy na rynku złota, przede wszystkim hossa z lat 2000-2010, obfitowały w agresywne korekty, które pomimo zdecydowanych zysków w ciągu tej dekady bardzo utrudniły warunki na rynku dla krótkoterminowych traderów taktycznych.

Nasza optymistyczna prognoza dla złota i metali szlachetnych jako takich opiera się na następujących przesłankach:

1) Amerykańska Rezerwa Federalna najprawdopodobniej obniży stopy procentowe w okolice zera

2)  Chińsko-amerykańska wojna handlowa zwiększa ryzyko recesji

3) Przewiduje się, że rentowności nominalne i realne pozostaną niskie, a w niektórych przypadkach wręcz ujemne. Eliminuje to koszt alternatywny związany z utrzymywaniem aktywów, które nie generują zysku w postaci kuponu czy odsetek

4) Kontynuacja skupu aktywów przez banki centralne w celu dywersyfikacji, a w niektórych przypadkach – zmniejszenia zależności od dolara (tzw. dedolaryzacja)

5) Kupowanie opartych na złocie funduszy notowanych na giełdzie zmniejsza dostępność tego metalu na rynku fizycznym. Ogólny wolumen złota w posiadaniu ETF w ujęciu rok do dnia wzrósł o 8,2 mln uncji. Jest to jednak nadal znacznie poniżej wzrostu o 14,7 mln uncji odnotowanego w 2016 r.

6) Umocnienie dolara może się zbliżać ku końcowi ze względu na ryzyko działań ze strony Stanów Zjednoczonych w celu deprecjacji waluty

Na wykresie poniżej przedstawiono ryzyko zniesienia z powrotem w kierunku 1 450 USD/oz, poziomu, który odzwierciedla zaledwie słabą korektę w ramach mocnego trendu zwyżkowego. Aby prognoza techniczna stała się negatywna, konieczny byłby mało prawdopodobny spadek poniżej 1 380 USD/oz, wieloletniego obszaru oporu, a obecnie wsparcia.

1

Zmiany rentowności amerykańskich obligacji, w szczególności skorygowanych o inflację, to obecnie jedno z głównych źródeł inspiracji dla traderów na rynku złota. Realna rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła ostatnio poniżej zera, jednak w ubiegłym tygodniu ponownie przyjęła wartości dodatnie. Kluczem do dalszej hossy są presje recesyjne połączone z możliwością przyszłej inflacji, kiedy to rządy, wydając pieniądze, których nie posiadają, przejmą stery w efekcie zakończonych niepowodzeniem działań banków centralnych.

2

Globalny wolumen obligacji o ujemnej rentowności to jeden z głównych powodów, dla których inwestorzy na całym świecie stali się bardziej skłonni do rozszerzania swoich zwykłych portfeli akcji i obligacji o aktywa alternatywne. Wolumen ten osiągnął wartość szczytową 29 sierpnia (17 bln USD), a obecnie spadł do 15,3 bln USD, przede wszystkim w wyniku korekty obligacji europejskich.

3

Źródło: Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych, Saxo Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: