Utrzymanie wyższych stawek VAT i podatek od sprzedaży detalicznej – Sejm zajmie się ważnymi zmianami w prawie

Dziś (21.11.2018 r.) o godzinie 10:00 rozpoczęło się 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas pierwszego dnia trzydniowych obrad posłowie zajmą się m.in. projektami nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej oraz ustawy o VAT.

Pierwszego dnia posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Podwyższone w 2011 r. stawki VAT miały obowiązywać jedynie do końca 2013 roku. Łamanie złożonych podatnikom obietnic powrotu do niższych stawek miało się ostatecznie zakończyć z dniem 1 stycznia 2019 r. Jak wynika jednak z rządowego projektu zmian ustawy o VAT, wyższe stawki VAT zostaną utrzymane w kolejnych latach: „(…) stawki w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym ww. wskaźniki (publikowane w określony przez przepisy prawa sposób) osiągną określone w art. 146aa poziomy” (Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk 2995).

W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Polska złożyła w tej sprawie dwie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, który nie wydał dotąd wyroku. W braku rozstrzygnięcia trybunału, jak i w obliczu zbliżającego się 1 stycznia 2019 r., kiedy to ma zacząć obowiązywać nowy podatek, powstała konieczność dalszego zawieszenia jego poboru. „Proponuje się zatem, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.” (Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, druk 2996).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: