Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego

We wtorek 27 listopada 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych.

 

Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami, czynności kontrolne wykonywać mogą dwuosobowe zespoły inspektorów UKNF, nadzorowanych przez kierującego kontrolą, na podstawie doręczonego jednostce kontrolowanej upoważnienia oraz za okazaniem legitymacji służbowej.

Inspektorzy mogą domagać się m.in. zapewnienia im dostępu do odpowiednich pomieszczeń i urządzeń w kontrolowanej jednostce, a także zwracać się do jej pracowników o udzielenie wyjaśnień  w objętym kontrolą zakresie. Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia jednostce związane z nimi zalecenia pokontrolne.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: