Sprawdź, jakie masz prawa w sklepie internetowym

Sprawdź, jakie masz prawa w sklepie internetowym

[19.11.2013] Polacy pokochali sklepy internetowe, gdzie mogą kupować taniej, szybciej i wygodniej. Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do Internetu, rynek e-commerce zyskuje nowych klientów. Niestety jak w każdej branży, i tu zdarzają się nieuczciwi sprzedawcy, którzy przez niekorzystne zapisy w regulaminach starają się ograniczać prawa konsumentów.

Warto wiedzieć, że przy umowach zawieranych na odległość nabywca podlega szczególnej formie ochrony.

Prawo do odstąpienia od umowy

Kupując w Internecie, e-konsument nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym i z oferowanym produktem – dlatego też korzysta z uprawnień nieprzewidzianych w tradycyjnej sprzedaży. Jego podstawowym prawem jest możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni bez podania przyczyny (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 2000.22.271). W tym celu należy wysłać sprzedającemu stosowane oświadczenie na piśmie. Żądanie zapłaty za wycofanie się z umowy (tzw. odstępne) jest bezprawne i nawet jeśli widnieje w regulaminie sklepu, nie ma mocy wiążącej.

Sprzedający zobowiązany jest zwrócić całą wpłaconą przez klienta kwotę (cenę towaru oraz środki wydane na dostarczenie towaru do nabywcy) w ciągu 14 dni kalendarzowych (a nie roboczych) od otrzymania odesłanego towaru. Wbrew obiegowej opinii nie musimy też zwracać przedmiotów w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach –  ustawa w tej materii nie wyznacza nam jakichkolwiek warunków, towar możemy więc odesłać dowolnie opakowany, byleby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Warto wiedzieć, że nie zawsze możemy jednak odstąpić od umowy.

Jest to niemożliwe np. w przypadku nagrań audialnych, wizualnych oraz innych programów komputerowych (jeśli nabywca usunął oryginalne opakowanie), przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie (tj. o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą) lub szybko tracących ważność (np. żywność), a także przy prenumeracie prasy oraz umowach w zakresie gier i zakładów.

Niezgodność towaru z umową

Zamiast zwyczajowo przyjętej "wady towaru", w przepisach konsumenckich spotykamy się z określeniem "niezgodności towaru z umową". Jeśli nabywca uzna, że zakupiony przedmiot posiada wady, został niedokładnie lub błędnie opisany a tym samym okazał się niezgodny z umową, może żądać doprowadzenia go do stanu z nią zgodnego – w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. W wypadku uchylenia się od wypełnienia tej powinności przez sprzedającego, można odstąpić od umowy żądając zwrotu zapłaconej kwoty. 

Reklamacja i gwarancja

Kupujący ma prawo wysłać pisemną reklamację na adres sklepu internetowego, który musi się do niej odnieść w ciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi jest traktowany jako akceptacja przedstawionych przez nabywcę roszczeń. Ta wynikająca z ustawy odpowiedzialność sprzedawcy trwa 2 lata – chyba, że w umowie termin ten został wydłużony (skrócenie jest niezgodne z prawem). Natomiast termin na zgłoszenie roszczenia to 1 rok od chwili, gdy wykryliśmy daną wadę.  Warto pamiętać, że e-konsumenta, o ile nie zastrzeżono inaczej, obowiązują przepisy kraju, w którym zarejestrowany jest "odwiedzany"  przez niego sklep.

Pod pojęciem gwarancji kryje się zobowiązanie sprzedającego do tego, że w określonym czasie zakupiony towar będzie działał bez problemów. Warto wiedzieć, że do jej udzielenia sprzedawca czy producent nie są prawnie zobowiązani – jeśli jednak zdecydują się na ten krok, odpowiadają za wszelkie usterki, które pojawią się w czasie obowiązywania gwarancji (z reguły w dłuższym, niż w przypadku reklamacji terminie; np. przez 3 lata).

Gdzie po pomoc

Kupując w Internecie nabywca ma prawo do otrzymania jasnej i pełnej informacji. Ponieważ w przypadku transakcji on-line jest on tzw. słabszą stroną, ustawodawca zadbał o sformułowanie przepisów dających e-konsumentowi szczególne prawa. W przypadku ich łamania, należy powiadomić sprzedawcę o problemie, a jeśli negocjacje skończą się fiaskiem – zwrócić się po bezpłatną pomoc prawną.

Tego typu usługi świadczy m.in. miejski lub powiatowy rzecznik konsumenta. Na okoliczność zakupu w sklepie z siedzibą w innym kraju europejskim, pomocy udzieli zaś Europejskie Centrum Konsumenckie. W przypadku chęci rozwiązania sprawy na drodze arbitrażu, można odwiedzić jeden z szesnastu polubownych sądów konsumenckich (działają przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej). Zawsze istnieje także możliwość zgłoszenia sprawy do sądu powszechnego.

Autor: radca prawny Paweł Kobierzewski, starszy prawnik w Kancelarii Waluga Szczurowski & Wspólnicy

Treści dostarcza: Grupa Trinity S.A.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: