Zatrudnienie mocno w górę, płace rozczarowały

Zatrudnienie mocno w górę, płace rozczarowały

[21.01.2016] Dane GUS za grudzień ubiegłego roku potwierdzają kontynuację korzystnych tendencji na rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu do grudnia 2014 r. o 1,4 proc., zwiększając stosunkowo wysoką dynamikę, sygnalizowaną już w listopadzie.

Skala zwyżki była najwyższa od 2011 r. Przy tym w ciągu ostatnich czterech lat przeciętne zatrudnienie w firmach zwiększyło się o prawie 123 tys. osób. Można spodziewać się, że ten trend utrzyma się także w 2016 r., charakteryzując się podobną dynamiką jak w ubiegłym roku. Warto jednak śledzić ewentualne zmiany, które mogą być związane podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia i nowych regulacji dotyczących umów zleceń, choć ich wpływ może się uwidocznić dopiero po kilku miesiącach.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła w grudniu 3,1 proc., była więc wyraźnie niższa niż 4 proc., zanotowane miesiąc wcześniej. Można uznać ją za rozczarowująco niską, w ubiegłym roku płace rosły wolniej jedynie w czerwcu.

Prawdopodobnie to jednorazowy przypadek, bowiem sytuacja na rynku pracy wskazuje na zwiększenie się presji na wzrost wynagrodzeń. Zmniejszająca się deflacja powodować będzie osłabienie dynamiki wzrostu płacy realnej, jednak bardzo można się spodziewać, że zjawisko to zostanie skompensowane wyższą dynamiką płac nominalnych wskutek zmieniających się na korzyść zatrudnionych relacji między popytem na pracę a jej podażą, jak i w wyniku podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.

Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

Treści dostarcza: GERDA BROKER

Oceń ten artykuł: