Wynik EBITDA może jeszcze wzrosnąć

Wynik EBITDA może jeszcze wzrosnąć

Grupa MOL ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 r. Wynik EBITDA utrzymał się na wysokim, zeszłorocznym poziomie 1,3 mld USD, w związku z czym firma podniosła prognozę na cały rok do 2,4 mld USD, wobec poprzedniej prognozy na poziomie ok. 2,2 mld USD.

  • Oczyszczony wynik CCS EBITDA Grupy MOL za pierwszą połowę 2018 r. wyniósł 1,3 mld USD, podobnie jak przed rokiem
  • Wyniki segmentów upstream oraz usług konsumenckich wyrównały niższy wkład segmentu downstream
  • Zysk netto Grupy wyniósł 512 mln USD

Wynik EBITDA w segmencie upstream zwiększył się o 37% wobec pierwszej połowy 2017 r., osiągając poziom 612 mln USD (159,4 mld HUF), m.in. dzięki rosnącym cenom ropy naftowej i gazu. Średnia dzienna produkcja węglowodorów była zbliżona do zeszłorocznej i wyniosła 110 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (boepd). Niższy poziom produkcji na Węgrzech, w Chorwacji i w Rosji został zrównoważony zwiększoną produkcją w Wielkiej Brytanii. W maju, złoże Catcher na Morzu Północnym osiągnęło stały poziom produkcji na poziomie 60 tys. boepd (produkcja całkowita), w związku z rozpoczęciem eksportu gazu (MOL posiada 20% udziałów w wydobyciu ze złoża Catcher).

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w segmencie downstream osiągnął poziom 492 mln USD (128,4 mld HUF), o 24% mniej niż w bardzo dobrej pierwszej połowie roku ubiegłego. Spadek ten był związany głównie z niekorzystym dla sektora rozwojem makroekonomicznych czynników zewnętrznych. Zintegrowana marża na produktach petrochemicznych spadła o ponad 150 EUR na tonę, a marża na produktach rafineryjnych była niższa o 1,1 USD na baryłce. Dobra efektywność wewnętrzna, szczególnie w zakresie produktów petrochemicznych, była w stanie tylko częściowo zrównoważyć niższą marżowość.

Rekordowy wynik EBITDA w segmencie usług

Segment usług konsumenckich po raz kolejny przyniósł rekordowe wyniki, osiągając 192 mln USD EBITDA (50,2 mld HUF), co oznacza wzrost o 28% r/r. Wpływ na to miały m.in. rosnące marże na ofercie pozapaliwowej, a także rosnący popyt na paliwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta pozapaliwowa odpowiada już za 27% całkowitej marży segmentu (24% rok wcześniej) i rośnie w tempie wyższym, niż marża na paliwach.

Segment gazowy z kolei przyniósł Grupie 116 mln EBITDA (29,8 mld HUF), czyli o 8% więcej, niż w pierwszej połowie ub.r.

Źródło: Grupa MOL

Oceń ten artykuł: