Unia chce poprawy warunków prawnych wykonywania pracy zdalnej

Unia chce poprawy warunków prawnych wykonywania pracy zdalnej

Unia chce poprawy warunków prawnych wykonywania pracy zdalnej

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj (9.12.) pakiet środków mających na celu poprawę warunków pracy zdalnej oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju cyfrowych platform roboczych w Unii Europejskiej.

Proponowane przepisy mają zagwarantować, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych będą mogły korzystać z praw pracowniczych i świadczeń socjalnych, do których powinny być uprawnione. Będą również mieć dostęp do dodatkowej ochrony przed stosowaniem zarządzania algorytmicznego (tj. zautomatyzowanych systemów, które wspierają lub zastępują funkcje kierownicze w miejscu pracy).

Wspólny zbiór przepisów unijnych zagwarantować ma większą pewność prawną, umożliwiając cyfrowym platformom roboczym pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego jednolitego rynku i równe warunki konkurencji. W ramach zgłoszonego 9 grudnia pakietu Komisja proponuje:

1) wydanie komunikatu określającego oficjalne stanowisko UE oraz dotyczącego warunków wykonywania pracy na platformach cyfrowych,

2) opracowanie raportu dotyczącego dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy w kontekście pracy na platformach,

3) projekt wytycznych wyjaśniających zastosowanie prawa konkurencji UE do układów zbiorowych osób prowadzących działalność na własny rachunek, mających na celu poprawę ich warunków pracy, w sprawie których Komisja Europejska rozpoczęła już konsultacje publiczne (otwarte do 24 lutego 2022 r.) i mających na celu wyjaśnienie okoliczności, w których prawo konkurencji nie stoi na przeszkodzie zawieraniu układów zbiorowych celem poprawy warunków pracy.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: