Blisko połowa Polaków nie dostaje wynagrodzenia za nadgodziny

Blisko połowa Polaków nie dostaje wynagrodzenia za nadgodziny
  • Aż 43,3 proc. Polaków pracuje ponad wyznaczony czas pracy za darmo
  • Sytuacja w Europie jest jeszcze gorsza – na brak wynagrodzenia za nadgodziny narzeka niemal 60 proc. Europejczyków
  • W najgorszej sytuacji są Niemcy, Hiszpanie i Brytyjczycy

Warszawa – 11 kwietnia 2019 r. – Niemal dwie trzecie pracowników w Europie (60 proc.) deklaruje, iż nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny – wynika z najnowszego badania „Workforce View in Europe” przeprowadzonego przez ADP. W Polsce ten wskaźnik jest niższy, jednak wciąż niepokojący – aż 43,3 proc. polskich pracowników przyznaje, że zdarza im się pracować poza standardowymi godzinami zupełnie za darmo.

Europejscy pracownicy spędzają w pracy przeciętnie niemal o 5 godzin (4 godziny 47 minut) tygodniowo ponad ustawowy czas pracy – nie otrzymując za to wynagrodzenia. Wynika tak z badania ADP „Workforce View in Europe 2019” przeprowadzonego pośród ponad 10 tys. pracowników z ośmiu państw europejskich. Niemal co trzeci respondent wyrabia za darmo 6-10 nadgodzin (27,2 proc.), natomiast 12,2 proc. pracuje bez wynagrodzenia średnio ponad 10 godzin każdego tygodnia.

W zestawieniu z wynikami europejskimi sytuacja polskich pracowników prezentuje się znacznie lepiej. Polacy przepracowują za darmo średnio 3,5 godziny ponad standardowy czas 40 godzin tygodniowo. Natomiast powyżej 10 godzin tygodniowo, bez dodatkowego wynagrodzenia, pracuje zaledwie 8,5 proc. polskich pracowników.

Mimo, iż od wielu miesięcy toczy się debata publiczna dot. trudnego rynku pracy, na którym panuje deficyt pracowników, wielu pracodawców zawodzi w najbardziej podstawowej kwestii sprawiedliwego wynagradzania za przepracowany czas. To niepokojąca tendencja, która w dłuższej perspektywie wiąże się z wypaleniem zawodowym i utratą motywacji pracowników, a to najczęściej oznacza obniżenie wydajności, motywacji lub zmianę pracodawcy – komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska.

Pracodawcy od wielu lat dostrzegali konieczność zapewnienia swoim pracownikom możliwości wypoczynku i utrzymania równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Wyniki sugerują jednak, że przed pracownikami wciąż stawiane są nierealne wymagania. To sprawia, że pracują oni dłużej, niż przewiduje to umowa i nie są za to wynagradzani.

Rolą liderów i managerów jest wyznaczanie realistycznych terminów realizacji zadań. Ważne jest też adekwatne wsparcie i zasoby umożliwiające osiąganie wyznaczonych celów w trakcie standardowych godzin pracy – mówi Anna Barbachowska. – Większa ilość pracy często przekłada się na niższą jakość jej wykonania, co może negatywnie wpływać na samych pracowników. To praca o wysokich standardach, zgodna z misją firmy, angażuje nas i motywuje. Jeśli natomiast nadgodziny naprawdę są konieczne – pracodawca powinien dodatkowo docenić i wynagrodzić to ponadstandardowe zaangażowanie zespołu – kontynuuje Anna Barbachowska.

Europejscy pracownicy oświaty to osoby, którym zdarza się najczęściej przepracowywać przynajmniej 5 godzin tygodniowo za darmo (69,2 proc.). Jednak najdłuższe godziny pracy występują w sektorze usług informatycznych i telekomunikacyjnych oraz w sektorze usług finansowych. To tam najwięcej pracowników przepracowuje ponad 10 dodatkowych godzin tygodniowo.

Problem jest powszechny szczególnie w Niemczech (71,1 proc.), Hiszpanii (66,9 proc.) i Wielkiej Brytanii (65,9 proc.), a najmniej w Polsce (43,3 proc.). Niemal jedna czwarta (22,3 proc.) pracowników w Wielkiej Brytanii uważa, że przepracowuje przynajmniej 10 dodatkowych godzin, nie otrzymując wynagrodzenia. To ponad dwa razy więcej niż w innych krajach europejskich. Zjawisko nieopłacania nadgodzin rośnie znacząco również wśród najmłodszych pracowników. 16,8 proc. europejskich pracowników w wieku od 16 do 24 lat twierdzi, że przepracowuje w ten sposób ponad 10 godzin tygodniowo.

W badaniu ADP „Workforce View in Europe 2019” przeprowadzono ankiety dotyczące bieżących problemów w miejscu pracy wśród 10.000 pracowników we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: ADP

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: