Powstała Rada ds. innowacyjności

Powstała Rada ds. innowacyjności

[25.06.2016] Premier Mateusz Morawiecki 11 stycznia powołał Radę ds. Innowacyjności, która ma zająć się między innymi opracowaniem Białej Księgi barier utrudniających innowacyjność. Ma ona posłużyć do przygotowania projektu zmian w ustawie o innowacyjności.

Nowa inicjatywa ma być najważniejszym międzyresortowym ciałem koordynującym politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. Inwestycje w innowacje przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki i zmian, tak społecznych, jak technologicznych. Posłuży temu ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach.

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz – minister skarbu.

Zadania Rady

Rada będzie inicjować działania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał. Jej pierwszym zadaniem będzie skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, które dziś nie są ze sobą powiązane. Nowe gremium opracuje system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem tego będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Wszystkie planowane przez Radę działania będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządami.

– Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę – powiedział w inauguracyjnym wystąpieniu minister Morawiecki. Zdaniem ministra Jarosława Gowina polska gospodarka musi przestawić się z rynku lokalnego na rynki globalne. – Żeby to zrobić, należy zdecydowanie zwiększyć potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i nauki. Chcemy eksportować nowoczesne technologie. Pod tym względem Polska stoi przed wielką szansą. W tym roku resorty rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego wraz z NCBR przeznaczą ok. 8 mld zł na rozwój nowych technologii – zaznaczył.

"Biała księga innowacji"

Na inauguracji działalności Rady ogłoszono kilka ważnych inicjatyw w dziedzinie wspierania innowacyjności. Z myślą o małych firmach technologicznych powstał StartInPoland – instrument mający na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek skarbu państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. StartInPoland ma pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki, a zarazem wesprzeć startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Program akceleracyjny pozwoli powiązać istniejącą już infrastrukturę z potencjałem osób zdolnych i pełnych pomysłów. Za sto dni poznamy wysokość funduszu, ogłoszone też będą pierwsze konkursy.

Przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności. Uwzględniony zostanie w nim m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji (tzw. OSR-ów) zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie "Biała księga innowacji", która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych.

Treści dostarcza: FAKTY Magazyn Gospodarczy

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: