Polska woli handlować poza Unią Europejską

Polska woli handlować poza Unią Europejską

Jak poinformowało w komunikacie z 14 stycznia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, wg wstępnych danych GUS, w porównaniu do 2018 r., w pierwszych 11 miesiącach 2019 r. wzrostowi uległy wartości krajowego importu i eksportu. Liczby pokazują, że polscy przedsiębiorcy zdecydowanie wolą handel z krajami spoza Unii Europejskiej, niż wewnątrzwspólnotowy.

Dane Głównego Urzędu statystycznego obejmują okres od stycznia do listopada 2019 r. W porównaniu do pierwszych 11 miesięcy roku poprzedniego, Polska zwiększyła eksport do krajów Wspólnoty o 3,7%, a import o 0,2%, co w szerszym porównaniu stanowi jednak spowolnienie w tym zakresie. Odpowiada za to spadek natężenia handlu z Wielką Brytanią, Niemcami i Czechami. Znaczące wzrosty odnotowano w tej materii z Rumunią (o 11,5%), Francją (o 9,7%) i Węgrami (o 8,4%).

Wskazane wyżej wskaźniki wzrostu eksportu i importu wypadają jednak słabo w porównaniu z handlem z krajami spoza Unii Europejskiej. W objętym badaniem okresie, odnotowano 10% zwyżkę eksportu i 10,7% importu w handlu z rozwiniętymi państwami spoza UE. Aż o 22% wzrósł eksport do Japonii, o 19% do Kanady, USA i Szwajcarii o 10%.

Wg GUS, do końca listopada 2019 r., polski eksport osiągnął wartość 217,3 mld euro, a import 215,4 mld euro, co oznacza odpowiednio wzrost o 4,8% i 2,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: