Zmiany w przepisach dotyczących banderolowania akcyzą

Zmiany w przepisach dotyczących banderolowania akcyzą

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który ma wprowadzić dwie istotne zmiany w zakresie banderolowania.

Projektowane zmiany mają związek z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na wyroby winiarskie i płyn do papierosów elektronicznych
oraz z określeniem sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. Proponowana nowelizacja stanowi również odpowiedź na postępujący w Polsce proces elektronizacji procedury składnia wniosków o nadanie znaków akcyzy.

Obecnie, wskazane sposoby oznaczania opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich i płynów do papierosów elektronicznych nie zaspokajają w pełni potrzeb życia codziennego, bowiem kształt niektórych wypuszczanych na rynek opakowań uniemożliwia prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, banderolowanie. Omawiana nowelizacja wprowadza dodatkowe sposoby oznaczania tych wyrobów akcyzą, jednocześnie doprecyzowując sposób oznaczania opakowań kartonowych zawierających płyn do papierosów elektronicznych,  które mają dwa miejsca otwarcia.

„Zaproponowane zmiany (…) umożliwią producentom i importerom tych wyrobów wybór pozycji aplikacji banderol, tak aby ominąć problematyczne miejsca i nanieść banderolę w sposób stabilny i trwały. Ze względu na różnorodność zamknięć butelek wyrobów winiarskich, a także pojemników z płynem do papierosów elektronicznych, możliwość umiejscowienia banderoli w sposób  zaproponowany w przedmiotowym projekcie umożliwi uzyskanie przyczepności banderoli na całej jej powierzchni” (Uzasadnienie projektu, nr z wykazu 440).

Obecnie przedsiębiorcy zobowiązani do oznaczania towarów i produktów znakami akcyzy, składając wstępne zapotrzebowanie poprzez portal PUESC, nie mają możliwości podpisania tego dokumentu podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo innym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów chce zatem wprowadzić  możliwość składania podpisów w zakresie procedury wstępnego zgłaszania zapotrzebowania na znaki akcyzy.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: