Komisja Europejska nakłada na dostawców części samochodowych grzywny w wysokości 18 mln EUR

Komisja Europejska nakłada na dostawców części samochodowych grzywny w wysokości 18 mln EUR

Komisja Europejska nakłada na dostawców części samochodowych grzywny w wysokości 18 mln EUR

Komisja Europejska ukarała Brose’a i Kiekert’a łączną grzywną w wysokości 18 mln EUR za udział w dwóch koncernach kartelowych w zakresie dostaw systemów zamknięcia dla samochodów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Spółka Magna nie została ukarana grzywną, ponieważ to ona ujawniła Komisji oba kartele.

Magna z siedzibą w Kanadzie, i Brose z siedzibą w Niemczech, uczestniczyły w dwustronnym kartelu dotyczącym dostaw modułów drzwiowych i regulatorów okien dla określonego modelu samochodu grupy Daimler. Magna i Kiekert z siedzibą w Niemczech, uczestniczyły w osobnym kartelu dwustronnym dotyczącym dostaw zamków i zaczepów dla grupy BMW i grupy Daimler. Wszystkie trzy przedsiębiorstwa uznały swój udział w kartelach i zgodziły się na ugodę w tej sprawie.

Unijna wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Podzespoły takie jak moduły drzwiowe, regulatory okien i systemy zatrzasków są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samochodów, zapewniają ochronę przed obrażeniami ciała oraz bezpieczeństwo i komfort. Ci trzej dostawcy dążyli do tego, aby zwiększyć swoje zyski ze sprzedaży tych komponentów. Kartele te ostatecznie zaszkodziły konsumentom europejskim i negatywnie wpłynęły na konkurencyjność europejskiego sektora motoryzacyjnego”.

Ci trzej dostawcy wyposażenia samochodów koordynowali swoją politykę cenową i wymieniali poufne informacje handlowe. Ich celem było zachowanie istniejącej działalności gospodarczej każdej ze stron oraz uniknięcie pogorszenia dominujących poziomów cen dostaw. Koordynacja odbywała się poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne lub wymianę poczty elektronicznej. Na czym dokładnie polegały naruszenia?

  1. firmy Magna i Brose w okresie od 12 sierpnia 2010 r. do 21 lutego 2011 r. utworzyły kartel w celu sprzedaży modułów drzwiowych i regulatorów okien do samochodów osobowych klasy C modeli A205, C205, S205 i W205 firmie Daimler;
  2. firmy Magna i Kiekert w okresie od 15 czerwca 2009 r. do 7 maja 2012 r. utworzyły kartel w celu sprzedaży zamków i zaczepów do samochodów osobowych dla BMW i Daimler (dla Daimler tylko w odniesieniu do dostaw zamków i zaczepów G/GN/GL2 w ramach inicjatywy wspólnych zakupów „Industriebaukasten” pomiędzy Daimler i BMW).

Grzywny zostały ustalone na podstawie wytycznych Komisji w sprawie grzywien z 2006 r. Ustalając ich wysokość, Komisja Europejska uwzględniła w szczególności wartość sprzedaży na terenie EOG osiągniętą przez uczestników kartelu w odniesieniu do przedmiotowych produktów, charakter naruszeń, ich zakres geograficzny oraz czas trwania.

  • przedsiębiorstwo Magna uzyskało pełne zwolnienie z grzywny za ujawnienie obu karteli, co pozwoliło uniknąć nałożenia łącznej grzywny w wysokości około 6 mln EUR;
  • firmy Brose i Kiekert skorzystały z obniżenia swoich grzywien za współpracę w ramach dochodzenia Komisji, obniżki te odzwierciedlają czas ich współpracy oraz stopień, w jakim dostarczone przez nie dowody pomogły Komisji udowodnić istnienie kartelu, w którym uczestniczyły;
  • ponadto Kiekert przyznano częściowe zwolnienie z grzywien za drugie domniemane naruszenie w okresie od dnia 15 czerwca 2009 r. do dnia 4 października 2010 r., ponieważ było to pierwsze przedsiębiorstwo, które przedstawiło przekonujące dowody, które umożliwiły Komisji przedłużenie czasu trwania drugiego domniemanego naruszenia do dnia 15 czerwca 2009 r., zmniejszenie grzywien odzwierciedla czas ich współpracy oraz zakres, w jakim dostarczone przez nie dowody pomogły Komisji udowodnić istnienie kartelu, w którym uczestniczyły.

Ponadto na mocy obwieszczenia Komisji o postępowaniach ugodowych z 2008 r. Komisja zastosowała zmniejszenie o 10 % grzywien nałożonych na przedsiębiorstwa w związku z uznaniem przez nie udziału w kartelu i odpowiedzialności w tym zakresie.

źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: