Czy Polska wystąpi z Unii Europejskiej?

Czy Polska wystąpi z Unii Europejskiej?

Czy Polska wystąpi z Unii Europejskiej?

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 18 października 2021 r. ukazała się rezolucja Senatu RP o miejscu Polski w Unii Europejskiej (M.P. 2021, poz. 945).

W rezolucji Senat stwierdził, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r., w którym Trybunał stwierdza wyższość prawa krajowego nad prawem wspólnotowym, jest niezgodne z polską Konstytucją oraz sprzeczne z polską racją stanu. Senat wyraził obawę, że to krok do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Senat stoi na stanowisku, że Konstytucja RP i prawo unijne uzupełniają się a nie stoją ze sobą w sprzeczności. Próby objęcia kontrolą polityczną polskich sądów spowodowała zachwianie poczuciem bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego kraju. W opinii Senatu, takie działania odpowiadają też za opóźnieniu w uzyskaniu przez Polskę miliardów złotych z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

„Tak długo, jak Rzeczpospolita Polska, z woli Narodu wyrażonej w referendum, jest członkiem Unii Europejskiej, prawo europejskie winno być w naszym kraju przestrzegane. Nieuznawanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza otwarcie drogi do opuszczenia Unii przez Polskę. Taki krok, zapowiadany przez niektórych przedstawicieli obozu rządzącego, Senat uznaje za jednoznacznie sprzeczny z polską racją stanu” (Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2021 r. o miejscu Polski w Unii Europejskiej, M.P. 2021, poz. 945).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: