20 mln zł i od 3 lat pozbawienia wolności za obrót rosyjskim węglem

20 mln zł i od 3 lat pozbawienia wolności za obrót rosyjskim węglem

20 mln zł i od 3 lat pozbawienia wolności za obrót rosyjskim węglem

14 kwietnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, mocą której Polska nałoży embargo na rosyjski i białoruski węgiel oraz koks. Kary za złamanie zakazu przywozu i tranzytu tych towarów będą surowe.

Ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zakazuje wprowadzania i transportu na terenie Polski węgla klasyfikowanego do pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu klasyfikowanego do pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu, naczelnik urzędu celno-skarbowego dokona zajęcia towaru i wystąpi o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Z kolei podmioty, odpowiedzialne za to naruszenie będą podlegać karze pieniężnej do 20 mln zł, nakładanej w drodze decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Karę będzie mógł również nałożyć wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w drodze decyzji. W tym wypadku maksymalna wysokość kary może wynieść  10 mln zł.

Za naruszenie zakazu importu i przemieszczania przez terytorium Polski rosyjskiego i białoruskiego węgla i koksu będzie grozić również kara pozbawienia wolności – od lat 3.

Ustawa wprowadza dla przedsiębiorców obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia węgla i koksu, datę wprowadzenia lub przemieszczenia terytorium RP, a w przypadku węgla lub koksu, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przechowywania tych dokumentów przez okres 5 lat.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: