Dom Development nadrabia straty

Dom Development nadrabia straty

[28.06.2014] Wynik Grupy za trzeci kwartał był bardzo dobry. Po trzech kwartałach zyski są już tylko nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

Deweloperska grupa w samym trzecim kwartale bieżącego roku wygenerowała obrót na poziomie niemal 160 mln zł. Taki poziom niewątpliwie może zadowolić inwestorów, bo w analogicznym czasie poprzedniego roku było to 123,6 mln zł, a więc około 21 proc. mniej niż obecnie. Pomimo oczywistej zwyżki kosztów, wynik operacyjny w okresie lipca, sierpnia i września podliczono na 20,3 mln zł. Dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej było to 2,8 mln zł. Znacznie lepiej było także na poziomie czystego zarobku akcjonariuszy jednostki dominującej, który Grupa wykazała w kwocie 15,3 mln zł wobec 1,1 mln zł przed rokiem.

Bardzo udany miniony okres nie wystarczył jednak by w pełni nadrobić "straty" z poprzednich kwartałów. Pod kątem przychodów bieżący rok prezentuje się bardzo udanie – obroty w tym czasie wzrosły z 464 do 521,5 mln zł. Pomimo tego, koszty rosły w jeszcze szybszym tempie, co spowodowało, że EBIT wyniósł 32,1 mln zł wobec 37,7 mln zł rok wcześniej. Zmalała więc również marża operacyjna – z 8,1 do 6,2 proc. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, a także podatku dochodowego, Grupa zaprezentowała ostatecznie 26,1 mln zł wyniku finansowego przypadającego na akcjonariuszy jednostki głównej w porównaniu do 28,5 mln zł po trzech kwartałach 2013 roku, co implikuje marżę netto rzędu 5 proc. wobec 6,1 proc. rok wcześniej.

Dodajmy, że na koniec września Grupa miała ponad 836 mln zł zobowiązań przy 828 mln zł kapitału własnego. W przeciągu dziewięciu miesięcy tego roku koszty finansowe wyniosły 4,4 mln zł, co odpowiada 13,8 proc. EBIT i 12,9 proc. EBITDA. W bilansie widniało także 328 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (głównie lokaty bankowe), a także 4,7 mln zł należności handlowych (łączny majątek obrotowy wart był 1,66 mld zł, z czego głównie były to zapasy w kwocie 1,3 mld zł). Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 3,48, a wskaźnik ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitału własnego to kolejno 50,2 i 100,1 proc.

Po dziewięciu miesiącach Dom Development miał 94,5 mln zł środków netto z działalności operacyjnej, co było dużą poprawą w stosunku do stanu sprzed roku, kiedy wartość sięgnęła 28,4 mln zł. Znacznie niższe okazały się przepływy finansowe – te zmalały z 231 do -4,3 mln zł. Rok wcześniej wzrost był jednak spowodowany likwidacją lokat bankowych. Spółka jest deweloperem działającym na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2006 roku.

Treści dostarcza Portal FinWeb.pl

Oceń ten artykuł: