Firmy upadają przez utratę płynności finansowej

Firmy upadają przez utratę płynności finansowej

[08.11.2016] Pierwsze trzy kwartały tego roku odbiły się negatywnie na sytuacji finansowej blisko 600 przedsiębiorstw, które w tym właśnie okresie ogłosiły swoją upadłość.

Firmom działającym na polskim rynku najwięcej problemów sprawia utrzymanie płynności finansowej, a także wdrożenie odpowiednich praktyk dotyczących komunikacji. Upadłość firm działających na rynku polskim to często efekt nieterminowych płatności, które zaburzają płynność finansową przedsiębiorstw. Dla blisko 60 proc. firm takie zobowiązania stanowią podstawowe źródło finansowania działalności. Opóźnione lub niezapłacone zobowiązania mają niekorzystny wpływ na ich działalność i stanowią duży problem w ponad 70 proc. małych i średnich przedsiębiorstw.

To głównie zatory płatnicze są winne upadłości 589 firm w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Nieterminowe płatności to zagrożenie dużo większe niż czynniki makroekonomiczne, dlatego wiele firm podejmuje odpowiednie kroki, by zapobiec temu zjawisku. Spora część przedsiębiorstw decyduje się na zainwestowanie części funduszy w aktywne ściąganie należności. Niestety nadal nie korzystamy z narzędzi takich jak faktoring czy udzielenie skont za przyspieszone płatności.

Powodem mogą być dodatkowe koszty, które się wiążą z takimi rozwiązaniami, a których firmy chcą uniknąć. Do uchronienia się przed niestabilnością finansową spowodowaną zatorami płatniczymi konieczne jest usprawnienie działań z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym, a zwłaszcza zapasami oraz należnościami. Najczęściej jednak na tym polu zawodzi czynnik ludzki – osoby na kierowniczych stanowiskach podejmują błędne decyzje odnośnie organizacji procesu komunikacji w firmie oraz z klientami i partnerami biznesowymi.

Problemem mogą być także braki w systemach IT, spowodowane zbyt małymi nakładami finansowymi na rozwój właśnie technologicznego aspektu firmy. Tymczasem priorytetem dla większości przedsiębiorstw działających na rynku polskim jest zwiększenie zysków (deklaruje 52 proc. firm) oraz utrzymanie płynności finansowej (37 proc. firm). Na przeszkodzie stoi głównie brak odpowiedniej komunikacji, a co za tym idzie zaburzenia w przepływie informacji w przedsiębiorstwie, np. brak wymiany informacji między poszczególnymi działami.

Martyna Sarniak

Treści dostarcza Portal Inwestycje.pl


Oceń ten artykuł: