Wybór formy opodatkowania prowadzonej działalności w 2020 r.

Wybór formy opodatkowania prowadzonej działalności w 2020 r.

Od początku 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. Przypominamy, jakie są dostępne dla przedsiębiorców metody rozliczeń z fiskusem.

Przedsiębiorcy mogą wybrać formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wynoszącym od 2% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Mogą też wybrać opodatkowanie liniowe, 19% stawką niezależnie od wielkości osiąganego dochodu. Trzecia z metod, to karta podatkowa. Tu stawkę określa naczelnik właściwego urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę: rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona oraz wielkość zatrudnienia u przedsiębiorcy.

Czwartą z metod rozliczeń z fiskusem, jest forma opodatkowania według skali podatkowej. W zakresie rozliczeń dochodów za 2019 rok, opodatkowanie w skali wynosi 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek, do kwoty osiągniętych przychodów wynoszącej 85 528 zł, a po jej przekroczeniu: 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Od 2020 r. rozliczanie w skali podatkowej wygląda następująco: 17% minus kwota zmniejszająca podatek, do kwoty osiągniętych przychodów wynoszącej 85 528 zł, a po jej przekroczeniu: 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Należy pamiętać, że przy rozliczaniu się wg skali oraz podatkiem liniowym, podstawę opodatkowania można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Możliwości takiej nie ma przy ryczałcie i karcie podatkowej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: