Sytuacja MŚP się poprawia. Znacząca część pracowników wraca na rynek pracy

Sytuacja MŚP się poprawia. Znacząca część pracowników wraca na rynek pracy

Sytuacja MŚP się poprawia. Znacząca część pracowników wraca na rynek pracy

Firmy z sektora MŚP powoli wracają do normalnej działalności.

Dowodem na to jest m.in. powrót do pracy znaczącej części pracowników. Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika również, że w najbliższych tygodniach przychody sektora ulegną poprawie za sprawą powolnego odbudowywania się popytu na dobra i usługi. Znaczny odsetek korzysta z narzędzi tarczy antykyzysowej.

Najważniejsze wnioski z czterech fal badania ilościowego BGK „Kondycja MŚP w okresie epidemii koronawirusa oraz ocena skuteczności tarczy antykryzysowej”:

  • Od poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek firm z sektora MŚP, które wracają do pełnej działalności;
  • 99 proc. firm utrzymało się na rynku, co oznacza, że tarcza antykryzysowa działa, a firmom udaje się przetrwać trudny okres;
  • Około 20 proc. firm deklaruje, że ich przychody utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. W kolejnych tygodniach sytuacja będzie ulegała poprawie za sprawą powolnego odbudowywania się popytu na dobra i usługi;
  • Pracownicy wracają na rynek. Obecnie przybliżona skala redukcji zatrudnienia wobec stanu sprzed pandemii wynosi około 185 tys. osób. W poprzednich dwóch falach skala wynosiła odpowiednio 500 i 600 tys. osób;
  • Ponad połowa firm (52 proc.) skorzystała albo korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej.

1

Komentarz Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty BGK:

Pomimo tego, że sytuacja firm wciąż jest trudna, to powoli wracają one do normalnej działalności, czego dowodem jest powrót do pracy znaczącej części pracowników. Oczekujemy, że w kolejnych falach badania sytuacja będzie ulegała poprawie, przede wszystkim w związku z powolnym odbudowywaniem się popytu na dobra i usługi. Sytuacja małych i średnich firm wraca do normy także dzięki temu, że znaczny ich odsetek korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej.

52 proc. firm skorzystało albo korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej, a 83,2 proc. firm korzystało lub planuje z niej korzystać. Jedynie co szósty przedsiębiorca – 16,8 proc. – nie korzysta z tarczy i nie ma takich planów.

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami są niezmiennie zwolnienia ze składek ZUS, z których korzysta już 45 proc. firm, a planuje skorzystać kolejne 30 proc. Kolejne, najbardziej popularne narzędzia, to dofinansowanie części wynagrodzeń oraz nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy.

Wzrasta odsetek firm z sektora MŚP, które wracają do normalnej działalności. Liczba firm, których aktualny zakres działalności jest porównywalny do tego sprzed pandemii  wzrósł z 23,3 proc. w 3 fali do 28 proc w 4 fali badania. Poprawę sytuacji można przypisywać przede wszystkim stopniowemu znoszeniu ograniczeń administracyjnych i powolnemu uaktywnianiu się zamkniętych do tej pory sfer działalności gospodarczej.

Co szósta firma z sektora MŚP dotychczas nie doświadczyła spadków przychodu, w tym 2 proc. firm odnotowało wzrosty. Oczekujemy, że w kolejnych falach badania sytuacja będzie ulegała poprawie, przede wszystkim w związku z powolnym odbudowywaniem się popytu na dobra i usługi.

Widzimy że pracownicy wracają na rynek. Większość przedsiębiorców – 86,1 proc. – określa aktualny stan zatrudnienia na poziomie tego sprzed pandemii. Z naszych pomiarów wynika, że przybliżona skala redukcji zatrudnienia wobec stanu sprzed pandemii wynosi około 3 proc., czyli 185 tys.[1] osób. Wynik ten jest znacznie lepszy niż w poprzednich dwóch falach, kiedy wynosił odpowiednio 500 i 600 tysięcy zredukowanych miejsc pracy. Poprawę można najprawdopodobniej przypisać powrotowi do pracy osób przede wszystkim zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, często wykonujących daną pracę jako dodatkową (np. studenci, emeryci, obcokrajowcy). Jest to związane ze znoszeniem ograniczeń i powolnym powrotem do normalnej, choć wciąż ograniczonej, działalności gospodarczej wielu małych firm.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: