Euro po 4,60 zł, a frank po 4,15 zł – złoty będzie dalej słabnąć

Dywersyfikacja dostaw gazu poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski

[01.04.2016] Rozwój infrastruktury na polskim rynku gazu ziemnego, w tym uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu oraz planowane połączenie ze Słowacją, pomoże zwiększyć bezpieczeństwo enegretyczne Polski.

Będziemy importować więcej gazu, a to znajdzie odzwierciedlenie we wzroście konkurencji na rynku wewnętrznym. Zgodnie z szacunkami, łączne zużycie gazu ziemnego w Polsce wynosi 15 mld metrów sześciennych rocznie. Aktualnie koncesje na obrót paliwami gazowymi posiada 177 podmiotów, podczas gdy jeszcze na koniec III kwartału ubiegłego roku pozwolenie posiadało 165 firm. Dodatkowo, 61 podmiotów ma koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Wejście na rynek kilkudziesięciu nowych graczy zaowocowało obniżką cen gazu. Jak wskazują dane Urzędu Regulacji Energetyki, od 2011 roku ponad 30 tys. konsumentów zdecydowało się też na zmianę dostawcy. Bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie się zwiększać dzięki kilku istotnym zmianom w rodzimej infrastrukturze gazowej. Znaczenie ma tu uruchomienie terminalu LNG, które ma się rozpocząć w lipcu tego roku. Rozpoczęcie ciągłych dostaw do terminalu w Świnoujściu. W grudniu 2015 roku wykonano pierwszą testową dostawę do terminalu LNG. Docelowa przepustowość gazociągu w Świnoujściu to 5 mld metrów sześciennych gazu. Gdy terminal zostanie rozbudowany o trzeci zbiornik wówczas wskaźnik ten zwiększy się do 7,5 mld metrów sześciennych. Jednak na początku rocznie trafi tam 1,3 mld metrów sześciennych gazu z kontraktu katarskiego.

Zobowiązania kontraktowe największego sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce narzuca konieczność odbierania dwóch tankowców (ok. 100 mln metrów miesięcznie) od Kataru. Nie wiadomo, czy tyle gazu jest potrzebne Polsce. Jednak zważając na istniejące połączenia transgraniczne z kierunku wschodniego, zachodniego, wydobycie krajowe i magazyny gazu, można uznać, że ten bilans będzie dodatni. Na korzyść polskiego systemu gazowego wpłynie również planowane połączenie ze Słowacją, które umożliwi doprowadzenie gazu do południowo-wschodniej części Polski, gdzie istnieje rozbudowany system przesyłowy i infrastruktura magazynowa. Do tego należy dodać korytarz północ-południe, potencjalną rozbudowę połączeń międzysystemowych z Niemcami oraz Gazociąg Bałtycki.

W 2015 roku Gaz-System stworzył techniczne możliwości importu gazu ziemnego do Polski z kierunku zachodniego z wykorzystaniem Gazociągu Jamalskiego. To pozwala zwiększyć import na tym odcinku o 3,2 mld metrów sześciennych rocznie. Dzięki temu Polska może sprowadzać rocznie ok. 5,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z Niemiec, tylko przez punkt Mallnow Rewers.

Sylwia Stwora

Treści dostarcza Portal Inwestycje.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: