Detaliczni inwestorzy mają lepiej

Detaliczni inwestorzy mają lepiej

[18.07.2016] Publiczne emisje obligacji szybciej trafiają do obrotu niż emisje prywatne, często cieszą się także wyższą płynnością niż rynkowa średnia.

Z obrotami sesyjnymi nieco powyżej 1,1 mld zł i wartością obligacji firm notowanych na detalicznej części Catalyst bliskiej 47 mld zł, wskaźnik turnover ratio (relacja obrotów z 12 miesięcy do kapitalizacji rynku) wyniósł na koniec czerwca 2,45 proc., potwierdzając obiegową opinię o głównej wadzie Catalyst – niewielkiej możliwości wycofania się z inwestycji przed dniem wygaśnięcia obligacji.

Jednak – jak wiadomo – statystyka bywa myląca, zwłaszcza ta studiowana pobieżnie. Jeśli oczyścić dane z obligacji firm, które są notowane krócej niż rok oraz z tych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostały wycofane z obrotu, a także pomijając w statystykach wielomiliardowe emisje BGK, EBI i ARB, wówczas dane o wielkości obrotu nabiorą nowego znaczenia. Okaże się, że tak obliczony średni turnover ratio dla ponad 170 firm obecnych na Catalyst wynosi 11 proc., a mediana to 7,4 proc. To wprawdzie wciąż niewiele, ale perspektywa wycofania się z inwestycji wartej nawet kilkaset tysięcy złotych staje się bliższa rzeczywistości. Nie jest więc z tą płynnością obligacji firm tak źle, jak można byłoby sądzić po lekturze oficjalnych danych.

Różnicę widać także w średniej wartości transakcji. Średnio wyniosła ona prawie 40 tys. zł, więc widać, że płynność wypracowują przede wszystkim mniej liczne transakcje znacznie powyżej średniej. Ale jeśli spojrzymy na medianę, to okaże się, że połowa transakcji miała wartość niższą od 11 tys. zł – to ślad pozostawiony przez detalicznych inwestorów na rynku, którzy zresztą decydują często o płynności na Catalyst. Widać to, bo na Bond Spot (rynek hurtowy) transakcje sesyjne miały wartość o trzy czwarte niższą niż na detalicznej części rynku. Na Bond Spot handluje się głównie pakietówkami, co stawia duży znak zapytania nad sensem istnienia tej dodatkowej platformy.

Inwestorzy detaliczni wygrywają też rynek na innej płaszczyźnie. Statystycznie obligacje oferowane ramach publicznych emisji obligacji trafiają na rynek prawie cztery razy szybciej (średnio po 38 dniach) niż wszystkie emisje (142 dni), przy czym mediana jest w obu przypadkach znacznie niższa (odpowiednio 25 i 92 dni). Są to elementy także mające duży wpływ na późniejszą płynność. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem dodatkowej rentowności ze sprzedaży obligacji na rynku wtórnym liczą każdy dzień od dnia nabycia do realizacji zysku. Gdy okres oczekiwania się wydłuża, chętnych do handlowania jest mniej.

Na koniec o jeszcze jednej zalecie inwestowania w obligacje firm dostępnej dla inwestorów detalicznych. Nawet najniżej oprocentowane obligacje z tegorocznej emisji publicznej (4,5 proc. zaproponował Bank Pocztowy w pierwszym okresie odsetkowym) pobiły wynik najlepszego z funduszy obligacji korporacyjnych, który przez ostatnich 12 miesięcy wypracował 4,1 proc. zysku, pozostawiając daleko w tyle konkurencję (średnia w tej kategorii to 2 proc.).

Emil Szweda

Treści dostarcza Obligacje.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: